Uncategorized

ขอเชิญร่วมทำข่าวและสังเกตการณ์ กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดปัตตานี กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท

ใบแจ้งข่าว ภาษาไทย call-for-observers_-three-hrd-submit-petition-to-prosecutor-to-drop-the-charges_spa-case ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญร่วมทำข่าว กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดปัตตานี กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.วิญญู เทียมราช พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ให้ดำเนินคดีสามนักสิทธิมนุษยชนคือ นายสมชาย  หอมลออ ที่ปรึกษาและอดีตประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ นางสาวอัญชนา  หีมมิหม๊ะ ผู้นำกลุ่มด้วยใจ กล่าวหาว่าบุคคลทั้งสามคนได้ร่วมกันจัดพิมพ์และแจกจ่าย   “รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีฯ ในจังหวัดชายแดนใต้  ปี 2557 – 2558” และนำรายงานฯ ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ กอ.รมน. ได้รับความเสียหายนั้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา      นักสิทธิมนุษยชนทั้งสามคนจะเข้าพบพนักงานสอบสวน… Continue reading ขอเชิญร่วมทำข่าวและสังเกตการณ์ กรณีสามนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัดปัตตานี กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งความหมิ่นประมาท

Advertisements