เปิดร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย ฉบับที่จะพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

draft-cat_ced-bill_sep-2559

%d bloggers like this: