Uncategorized

ศาลแพ่งนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลยเดือนมิถุนายน 2560 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เผยแพร่วันที่ 30 มกราคม  2560 ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลยเดือนมิถุนายน 2560 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1  นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย กรณีพิพาทเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการฝึก ขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยในระหว่างการพิจารณา ผู้พิพากษาศาลแพ่งได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าสามารถตกลงกันไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ ซึ่งคู่ความแถลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว… Continue reading ศาลแพ่งนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลยเดือนมิถุนายน 2560 คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

Advertisements
Uncategorized

ศาลแพ่งนัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เผยแพร่วันที่ 30 มกราคม  2560 ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1  นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย กรณีพิพาทเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการฝึก ขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยในระหว่างการพิจารณา ผู้พิพากษาศาลแพ่งได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าสามารถตกลงกันไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ ซึ่งคู่ความแถลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้… Continue reading ศาลแพ่งนัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

Uncategorized

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือคดีประชาชน 40 คน ถูกฟ้องขับไล่จากที่ดินสาธารณะโคกหนองสิม จ.ร้อยเอ็ด ฟังคำพิพากษา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

  เผยแพร่วันที่ 28 Jan 2017 ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือคดีประชาชน 40 คน ถูกฟ้องขับไล่จากที่ดินสาธารณะโคกหนองสิม จ.ร้อยเอ็ด ฟังคำพิพากษา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ “บทพิสูจน์คดีเทศบาลฟ้องขับไล่ราษฎร ๔๐ ราย ออกจากที่ทำนาทำกินตั้งแต่รกรากบรรพบุรุษ” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาได้มีการสืบพยานจำเลยวันสุดท้าย ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๘๕๓ / ๒๕๕๘ ของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง เทศบาลตำบลโพนสูงฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่ง กับนายสมยศ หม้อแก้ว กับพวกรวม ๔๐ คน ราษฎรในพื้นที่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตกจำเลยในฐานข้อหาหรือฐานความผิดเรื่อง ขับไล่ ละเมิด โดยในคำขอท้ายฟ้องโจทก์ ให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้จำเลยทั้งหมดพร้อมทั้งบริวารให้ทำการรื้อถอนพืชล้มลุก พืชยืนต้น ทำนา และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆออกไป ตลอดทั้งห้ามเข้าไปทำประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินที่พิพาทดังกล่าว โดยศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้โปรดนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐… Continue reading ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือคดีประชาชน 40 คน ถูกฟ้องขับไล่จากที่ดินสาธารณะโคกหนองสิม จ.ร้อยเอ็ด ฟังคำพิพากษา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Uncategorized

ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต

เผยแพร่วันที่  25  มกราคม  2560 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่การยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ในคดีที่นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ(ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14ตุลาคม 2557 เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เหตุเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารปิดล้อมตรวจค้น หมู่บ้านกําปงบือราแง อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ได้ควบคุมตัวนายอับดุลอาซิ สาและ จากบ้านไปยังสวนยางพาราหลังบ้านแล้วเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยิงนายอับดุลอาซิถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสงขลาได้รับฟ้องโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่นางสาวแยนะผู้ฟ้องคดี  และฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหน่วยงานดังกล่าวก็ได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองสงขลาแล้ว  กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองสงขลาได้โอนคดีมายังศาลจังหวัดปัตตานี  ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้นัดพร้อมในวันที่ 23 มกราคม 2560  นางสาวแยะนะผู้ฟ้องคดีซึ่งต่อไปในศาลจังหวัดปัตตานีจะเรียกว่า โจทก์ มาศาลพร้อมทนายความ  … Continue reading ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด ในคดีที่โอนมาจากศาลปกครอง คดีมารดาผู้ตาย ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกค่าเสียหายกรณีนายอับดุลอาซิ สาและ ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต

Uncategorized

ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 10 เมษายน2560 คดีที่ศาลสั่งให้ทำคำฟ้องใหม่หลังรับโอนคดีจากศาลปกครองสงขลา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

เผยแพร่วันที่  27  มกราคม 2560                                                            ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 10 เมษายน2560 คดีที่ศาลสั่งให้ทำคำฟ้องใหม่หลังรับโอนคดีจากศาลปกครองสงขลา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดยะลาออกนั่งพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ ปค.๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคดีที่รับโอนมาจากศาลปกครองขลาตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในคดีที่นางสาวคอรีเยาะ มะมิง ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี… Continue reading ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 10 เมษายน2560 คดีที่ศาลสั่งให้ทำคำฟ้องใหม่หลังรับโอนคดีจากศาลปกครองสงขลา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555