ศาลปกครองมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด คดีบิดามารดาของนายฟรุกอน มามะ ฟ้องกองทัพบก สำนักนายกฯ และ สตช. กรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อปี2555

img_6324-1

ใบแจ้งข่าว 

ศาลปกครองมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีบิดามารดาของนายฟรุกอน มามะ ฟ้องกองทัพบก สำนักนายกฯ และ สตช.

กรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อปี2555

***************************************

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากศาลปกครองสงขลาฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด ในคดีหมายเลขดำที่ 54/2556  คดีหมายเลขแดงที่118/2559 ระหว่าง นายมะวาเห็ง มามะ ที่ 1 นางรูฆาย๊ะ มามะ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี  กับ กองทัพบกที่ 1สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี

คดีนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายฟารุกอน มามะ(ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม อันเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 นายฟุรกอนฯ ขณะเป็นเยาวชนเรียนอยู่ชั้น ม.5 ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต  ศาลปกครองสงขลาซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณามาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จึงได้พิพากษาให้สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นหน่วยงานที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเเงินจำนวน 825,500 บาท ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยื่นอุทธรณ์พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ด้วย  โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เข้าสาบานและชี้แจงต่อศาลถึงความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ว่ามีฐานะยากจน ไม่มีเงินและทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ศาลจึงได้มีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะทำคำแก้อุทธรณ์ของแต่ละฝ่ายตามที่ศาลปกครองสูงสุดจะได้กำหนดต่อไป

ติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาได้ที่https://voicefromthais.wordpress.com/?s=ฟุรกอน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม   โทร.  089-6222474

Attachments area

%d bloggers like this: