สามนักสิทธิมนุษยชนเลื่อนการเข้าพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานี เป็นวันที่ 27 พย. 2559: กรณี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี เนื่องจากรายงานสถานการณ์การทรมานฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

gang of three

เผยแพร่วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ใบแจ้งข่าว     

สามนักสิทธิมนุษยชนเลื่อนการเข้าพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานี เป็นวันที่ 27 พย. 2559

กรณี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี

เนื่องจากรายงานสถานการณ์การทรมานฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ นายสมชาย  หอมลออ นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ นางสาวอัญชนา  หีมมิหม๊ะ ตกเป็นต้องหา ในคดีถูก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย กอ.รมน.๔ ได้กล่าวหาว่าผู้ต้องหาทั้งสามซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ “รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีฯ ในจังหวัดชายแดนใต้  ปี 2547-2558” และนำรายงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ทำให้กองอำนวยการรักษาความคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย โดยต่อมาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2559 ผู้ต้องหาทั้งสามพร้อมทีมทนายความ นำโดยนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี ได้เข้าพบ พ.ต.ท.วิญญู  เทียมราช  พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และแจ้งพนักงานสอบสวนว่าจะขอให้การเพิ่มเติมโดยละเอียดเป็นหนังสือในภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียด พยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีจำนวนมากนั้น

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พนักงานสอบสวนได้แจ้งทนายความให้นำผู้ต้องหาทั้งสามมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสามและทีมทนายความ  ได้กำหนดวันที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้การเพิ่มเติมประกอบกับพยานหลักฐานต่าง ๆ ต่อพบพนักงานสอบสวน  ในวันที่ 27พฤศจิกายน 2559

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

นายอับดุลกอฮาร์  อาแวปูเตะ ทนายความ  โทร 081-8987408

%d bloggers like this: