คดีแพ่งกรณีปุโละปุโย ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตใจ ระบุว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นโรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนขวัญ (PTSD) ควรได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

crcf & mac

เผยแพร่วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

คดีแพ่งกรณีปุโละปุโย

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตใจ

ระบุว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นโรคเครียดหลังประสบเหตุสะเทือนขวัญ (PTSD)

ควรได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

****************************

วันที่ 10 ตุลาคม 2559   ศาลจังหวัดปัตตานีพิจารณาคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ 519 / 2558  ระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม 5 คน โจทก์   กองทัพบก ที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2  จำเลย  ได้สืบพยานโจทก์ 1 ปาก คือ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ทำงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน และเยียวยาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  โดยส่วนใหญ่ภาระหน้าที่จะอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

แพทย์หญิงเพชรดาว เบิกความว่า ในทางทฤษฎี ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง อาจเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ซึ่งส่วนใหญ่เป็น โรคเครียดเฉียบพลัน  โรคซึมเศร้า  โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post Traumatic Stress Disorder : PTSD)

สำหรับกรณีโจทก์ทั้งห้า ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเป็นโรคเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง (Post Traumatic Stress Disorder / PTSD) ถือว่าเป็นโรคทางจิตเวช  ในทางการแพทย์โจทก์ทั้งห้าต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง การพยากรณ์โรค (Prognosis) สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จะแตกต่างกันไป ผู้ป่วยบางรายอาจจะยังไม่อาการโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ(PTSD) แต่เวลาผ่านหลายปีอาจเกิดอาการดังกล่าวได้  บางกรณีมีอาการ PTSD ทันทีหลังประสบเหตุการณ์   เรื่องระยะเวลาในการรักษาไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะหายเป็นปกติเมื่อไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยก่อนเกิดเหตุการณ์ ขณะเกิดเหตุการณ์  หลังเกิดเหตุการณ์ และสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยประสบด้วย  เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน  การรับรู้หรือเห็นเหตุการณ์คล้าย ๆ กัน กับเหตุการณ์ที่ตนเองเคยประสบมา มีผลต่อสภาวะทางจิตใจที่อาจทำให้ระยะเวลาในการรักษายาวนานขึ้น  ซึ่งถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาเยียวยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ โดยวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายจะมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน อาจมีทั้งการรับประทานยา การบำบัดทางพฤติกรรมและความคิด การรักษาด้วยการให้ผู้ป่วยเข้าหาและเผชิญหน้ากับเหตุร้ายและสิ่งกระตุ้นนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีก (Exposure Therapy) และอื่น ๆ

ศาลนัดสืบพยานโจทก์อีกครั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -16.00นาฬิกา

ติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาได้ที่ facebook page: Cross Cultural Foundation (CrCF) และ https://voicefromthais.wordpress.com/?s=กรณีปุโละปุโย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี   โทร.086-0374318

นายปรีดา นาคผิว      ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม                                 โทร089-6222474

Attachments area

%d bloggers like this: