ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นัดไต่สวนมูลฟ้อง (นัดครั้งที่ 5) คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องตำรวจปราจีนบุรี กรณีถูกทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพ

 

no torture 2

2019_09_09_-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94

เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน 2559

 ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นัดไต่สวนมูลฟ้อง (นัดครั้งที่ 5)

 คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องตำรวจปราจีนบุรี

กรณีถูกทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพ

 

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.  ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีอาญาหมายเลขดำ    ที่ 925/2558  กรณีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องตำรวจปราจีนบุรี 7 คน ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดต่อร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 200, 295, 309, 310, 391 ประกอบมาตรา  83, 91  ในเรื่องที่นายฤทธิรงค์ยืนยันว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปทำร้ายร่างกายบังคับให้รับสารภาพ (ซ้อมทรมาน) ว่าเป็นผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์ที่ตนมิได้กระทำ  โดยได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ในนัดนี้ พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นทนายความของจำเลยทั้งเจ็ดคน จะได้ทำการถามค้านนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร โจทก์ ต่อเนื่องจากการถามค้านในนัดที่แล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เนื่องจากฝ่ายโจทก์ยังมีพยานบุคคลหลายปาก รวมทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุ อีกเป็นจำนวนมาก ที่โจทก์ประสงค์จะนำเข้าสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับฟ้อง ศาลจึงได้กำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องล่วงหน้าอีกหนึ่งนัดไว้ด้วย  คือวันที่  3 ตุลาคม 2559 เวลา  13.30 น.

ในคดีอาญาที่ประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องเองนั้น กฎหมายกำหนดให้มีการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อเป็นการกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า คดีมีมูลพอที่ศาลจะรับไว้พิจารณาหรือไม่  และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้งฟ้องกัน   ทั้งนี้ ในปัจจุบัน นัดไต่สวนมูลฟ้องในศาลนี้ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารคดีทั้งหมดของศาลให้ทำไปโดยเร็ว ศาลจึงได้กำหนดให้มีการไต่สวนฯสัปดาห์ละหนึ่งวัน คือวันจันทร์เท่านั้น นอกจากการไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ยังมีนัดสอบคำให้การ นัดพร้อมเพื่อวางแผนคดี ก็ถูกกำหนดให้มีการดำเนินการในวันจันทร์เช่นกัน   ส่วนวันอื่นๆ ของสัปดาห์ถูกกำหนดให้เป็นวันสืบพยานต่อเนื่องและในหนึ่งห้องพิจารณาคดีของศาล โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหลายคดีที่นัดในวันและเวลาเดียวกัน อีกทั้งการรอความพร้อมของทุกฝ่ายในคดีก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งประกอบกัน ที่ทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับคดีมีความล่าช้า

สำหรับในคดีนี้ ยังมีอุปสรรคอื่นที่ทำให้โจทก์ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เช่น ความยากลำบากในการแสวงหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับบาดแผลและอาการบาดเจ็บจากการถูกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ  การเข้าถึงการเยียวยารักษาพยาบาล ความปลอดภัยของผู้เสียหายที่ฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ โดยที่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานได้ เป็นต้น

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ติดตามความคืบหน้าของคดีได้ที่ FB : Cross Cultural Foundation , https://voicefromthais.wordpress.com/?s=%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C+%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม   โทร 089-62222474

นายสัญญา เอียดจงดี  ทนายความ   โทร 087-5894884

%d bloggers like this: