CrCF แถลงการณ์: การระเบิดหน้าโรงเรียนที่เป็นที่สาธารณะ เป้าหมายเป็นเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ละเมิดกฎหมายและศีลธรรม ผู้ก่อเหตุและผู้สั่งการอาจต้องรับผิดชอบฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

 

14191975_10210401469616033_2194580530997767289_n

2016_09_06_แถลงการณ์ ระเบิดทางเข้าโรงเรียนที่ตากใบ final2

เผยแพร่วันที่ 6 กันยายน 2559

แถลงการณ์

 การระเบิดหน้าโรงเรียนที่เป็นที่สาธารณะ

เป้าหมายเป็นเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์ละเมิดกฎหมายและศีลธรรม

ผู้ก่อเหตุและผู้สั่งการอาจต้องรับผิดชอบฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ  

 

ตามการรายงานข่าวจากสื่อและสังคมออนไลน์ จากเหตุการณ์วางระเบิดเมื่อเวลาประมาณ 08.25 น. ของวันนี้ วันที่ 6 กันยายน 2559  บริเวณหน้าโรงเรียน บ้านตาบา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ในตัวอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด10 ราย เป็นครู ผู้ปกครอง และตำรวจที่อำนวยการจราจรอยู่ด้านหน้าโรงเรียนและมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล อายุเพียง 4 ขวบ และบิดาที่เดินทางมาส่งลูกเข้าห้องเรียน (ขอสงวนชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ)

ช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวฯ เป็นช่วงเช้าที่คาดได้ว่ามีเด็กและประชาชนผู้บริสุทธิ์สัญจรไปมา  ผลขอแรงระเบิดมักก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกเป้าหมาย   ยิ่งเป็นในพื้นที่สาธารณะหน้าโรงเรียนย่อมคาดการณ์ได้ว่าจะมีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก   การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่โหดร้ายและเป็นการละเมิดกฎหมายและหลัก ศีลธรรม อีกทั้งโรงเรียนเป็นสถานที่คุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ห้าไม่ให้มีการโจมตีไม่ว่ากรณีใด  เหตุการณ์ยังสร้างความหวาดกลัวในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นการทั่วไปด้วย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอประณามการกระทำด้วยความรุนแรงทุกรูปแบบ และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียในครั้งนี้  ขอเรียกร้องตามข้อเสนอแนะ

  • ขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความเป็นมืออาชีพสืบสวนสอบสวนสาเหตุการก่อเหตุระเบิดโดยมีเป้าหมายที่ต่อพื้นที่สาธารณะ ผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเด็กและบุคคลการด้านการศึกษา โดยดำเนินการเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าอย่างตรงไปตรงมาต่อประชาชนให้รับทราบข่าวสารเป็นระยะ เพื่อไม่ให้สังคมต้องถูกครอบงำด้วยกระแสข่าวเท็จ ไร้ความเป็นจริง หรือทำให้สังคม และผู้สูญเสีย ต้องบอบช้ำไปมากกว่านี้
  • ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตาระแวดระวังและต่อต้านการก่อความรุนแรงทุกชนิด จากทุกฝ่าย ส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง บนพื้นฐานของความเป็นจริง เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้สูญเสีย ไม่ประเมินสถานการณ์จากข่าวลือที่ไร้ฐานความเป็นจริง หรือเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะความเกลียดชังทางศาสนาและเชื้อชาติ
  • ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักสันติวิธีในการแสดงออก ไม่ว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม หรือเพื่อการเรียกร้องความสนใจ หรือสร้างสถานการณ์โดยใช้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นข้อแลกเปลี่ยน ถือเป็นการกระทำที่ขลาดเขลา ไม่กล้าเผชิญหน้า และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนหมู่มากอย่างน่ารังเกียจ โดยผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อประชาชนในลักษณะเช่นนื้ รวมทั้งผู้สั่งการอาจต้องรับผิดชอบฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วย
  • ขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าให้การช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

 ความรุนแรงไม่เคยเป็นทางออกของมนุษยชาติ  มีแต่จะนำไปสู่ความสูญเสียของทุกฝ่าย

วันที่ 6 กันยายน 2559

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

%d bloggers like this: