Uncategorized

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ร้องยูเอ็นให้คุ้มครองชนเผ่ามันนิ ติดตามจับกุมโดยพลการเนื่องจากการไร้สัญชาติ

2016 -08-25 กรณีคุกคามชาวมันนิ เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ใบแจ้งข่าว ร้องยูเอ็นให้คุ้มครองชนเผ่ามันนิ ติดตามจับกุมโดยพลการเนื่องจากการไร้สัญชาติ   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชนเผ่าพื้นเมืองชาวมันนิ  โดยมีความพยายามจับกุมโดยพลการต่อชนเผ่ามันนิข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายขณะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ได้จัดส่งหนังสือร้องเรียนเร่งด่วนถึงผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพื่อทางองค์การสหประชาชาติหามาตรการฉุกเฉินที่จะช่วยยุติการคุกคามชนเผ่าพื้นเมืองชาวมันนิที่อ่อนไหวและต้องได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐทุกหน่วยรวมทั้งการติดตามจับกุมโดยพลการเนื่องจากการไร้สัญชาติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและให้การรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง   เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ในวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งในเครื่องแบบ 1 นาย อีก 4 นายไม่แต่งเครื่องแบบ เดินทางมาที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธาน ในขณะนั้นมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามจะจับกุมตัวนายปอย ไม่มีนามสกุล อายุ 27 ปี ชาวมันนิจากจังหวัดสตูลที่พาลูกๆมาร่วมงาน ได้บอกเล่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่และการไม่มีสถานะทางกฎหมาย เป็นบุคคลไร้สัญชาติและมักประสบกับความยากลำบากในการเดินทางนอกพื้นที่  โดยภายหลังที่ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เจรจา และติดต่อประสานงานกับฝ่ายปกครองระดับสูงของจังหวัด ได้มีความพยายามในการนำนายปองขึ้นห้องพัก หลังการเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 5 นายจึงเดินทางกลับไปแต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าอยู่ด้านชั้นล่างของโรงแรม นายวิทวัส… Continue reading เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ร้องยูเอ็นให้คุ้มครองชนเผ่ามันนิ ติดตามจับกุมโดยพลการเนื่องจากการไร้สัญชาติ

Advertisements