นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเรื่องขอให้มีการดำเนินการพักราชการ นายทหารที่ถูกชี้มูลความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม

ใบแจ้งข่าว

13654330_1097610706996319_1560160361418180443_n

ในวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนริศราวัลถ์  แก้วนพรัตน์ ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเรื่องขอให้มีการดำเนินการพักราชการ ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) โดยปัจจุบันยศพันตรี เป็นการเร่งด่วน  หนังสือฉบับดังกล่าวยื่นต่อ นายกรัฐมนตรี  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดในหนังสือระบุถึงกรณีที่ ข้าราชการ ยศร้อยโทที่มีมติคณะกรรมการป.ป.ท ที่ ปท.๐๐๐๑.๗/๕๘๔ ลง ๕ ส.ค.๕๙  ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดแล้วนั้นยังคงรับราชการอยู่    โดยร้อยโท (ปกปิดชื่อ)เป็นหนึ่งในข้าราชการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและต่อมาถูกชี้มูลความผิดพร้อมกับพวกรวม ๑๐ คน  แต่ร้อยโทฯ เป็นเพียงข้าราชการคนเดียวที่ไม่ได้ถูกพักราชการ  โดยข้าราชการทหารทั้ง ๑๐ คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙๐ (ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา) ประกอบมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ และประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. ๒๔๗๓ มาตรา ๓๐ (๔) อันเป็นการเสื่อมเสียต่อหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอันมาก ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๖ จังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

แม้ว่านางสาวนริศราวัลย์จะได้เคยยื่นหนังสือ เรื่อง ขอให้มีการดำเนินการพักราชการร้อยโท (ปกปิดชื่อ) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบกแล้ว  และทางกองทัพบกได้ทำหนังสือเรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ กห ๐๔๐๐/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตอบกลับความว่า กรณี ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) เมื่อข้อกำหนดกระทรวงกลาโหม กำหนดให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงไม่สั่งพักราชการระหว่างที่มีการพิจารณาหรือสอบสวน

ซึ่งในขณะนี้มีข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิด ร้อยโท(ปกปิดชื่อ)กับพวกรวม ๑๐ คนแล้วนางสาวนริศราวัลถ์จึงเดินทางมายืนหนังสืออีกครั้งเกี่ยวกับคำสั่งพักราชการเพราะเห็นว่าข้าราชการคนนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นข้าราชการคนอื่นที่ถูกกล่าวหาในข้อหาเดียวกันและเหตุการณ์เดียวกัน และปปท.ก็ชี้มูลว่ามีความผิดร้ายแรงเหมือนกัน   โดยระบุว่าคำสั่งของกองทัพบกโดยสำนักเลขานุการกองทัพบกนั้นแตกต่างจากคำสั่งของกองทัพบก โดย พล ร.๑๕ ที่ได้พิจารณาพักราชการข้าราชการทั้ง ๙  นายไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘

โดยนางสาวนริศราวัลย์ได้เขียนระบุในจดหมายตอนท้ายว่า “หากไม่สามารถดำเนินการพิจารณาพักราชการร้อยโท(ปกปิดชื่อ)ได้โปรดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมให้กับครอบครัวของพลทหารวิเชียร เผือกสม ทราบต่อไปด้วย โดยโปรดกรุณาแจ้งผลให้ทราบด้วย”

ขณะนี้นางสาวนริศราวัลย์ตกเป็นผู้ต้องหาคดีที่ข้าราชการรายดังกล่าวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทและกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ โดยถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากสถานที่ทำงานที่กรุงเทพ โดยปัจจุบันนางสาวนริศราวัลย์รับราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวนริศราวัลถ์ เป็นตัวแทนของญาติติดตามทวงถามความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อกรณีที่พลทหารวิเชียรอย่างต่อเนื่อง จนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกลายเป็นคดีโด่งดังจนนางสาวนริศราวัลถ์เองก็ได้รับรางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสาขาเยาวชนหญิงในปี ๒๕๕๔ และรางวัลชมเชยนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี ๒๕๕๕

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร  02-1015481-2

%d bloggers like this: