26 กรกฎาคม สามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะพบพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานี: กรณี กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี เนื่องจากรายงานสถานการณ์การ ทรมานฯ ในจังวัดชายแดนใต้

 

gang of threeเผยแพร่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

26 กรกฎาคม สามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะพบพนักงานสอบสวน สภ.ปัตตานี: กรณี กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า

แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี เนื่องจากรายงานสถานการณ์การทรมานฯ ในจังวัดชายแดนใต้

 

ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้าได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ให้ดำเนินคดีกับ นายสมชาย  หอมลออ  นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และ นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ  สามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกล่าวหาว่า  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสามได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีฯ ในจังหวัดชายแดนใต้  ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘  และนำเอกสารรายงานฯ ดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ https://voicefromthais.wordpress.com/  ตามหมายเรียกฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้ทั้งสามเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  แต่ทั้งสามได้ขอเลื่อนวันนัดเป็นวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นั้น

 

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นี้  เวลา ๑๓.๐๐  น. นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสามจะเข้าพบ  พันตำรวจโทวิญญู เทียมราช พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี  เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้การต่อสู้คดีตามกระบวนการต่อไป

 

รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ฯ ดังกล่าว  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อสะท้อนภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งสามหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์การซ้อมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับโดยเฉพาะกฎอัยการศึกและพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจับกุมควบคุมตัวประชาชน  แม้จะมีเป้าหมายเพื่อการรักษาความสงบแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า  อาจมีเจ้าหน้าที่บางคนใช้อำนาจตามอำเภอใจจนนำไปสู่การซ้อมทรมานและ/หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในรูปแบบอื่นๆ ตามมา  ดังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ ในปัจจุบัน  ตามสื่อต่างๆเช่นกรณีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงเสียชีวิตปริศนาในที่ควบคุมของทหาร หรือกรณีผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานแตกต่างกันไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงยิ่งขึ้น

คดีนี้  จึงเป็นอีกคดีหนึ่งที่อยู่ในความสนใจขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ  เนื่องจากทั้งสามคนเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มายาวนาน  ถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ  และยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของกระบวนการยุติธรรมไทยว่าเข้าใจบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและปัญหาการซ้อมทรมานมากน้อยเพียงใด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

 

นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ            081-898-7408     ทนายความผู้ต้องหาทั้งสาม

นายปรีดา นาคผิว                            089-622-2474     ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน                      085-1208077       ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

%d bloggers like this: