ศาลแพ่งมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและรับฟ้อง คดีมารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานในระหว่างฝึก

unnamed (1)

ใบแจ้งข่าว คดีร้อยตรีสนาน ศาลรับฟ้องโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทกฺ์

เผยแพร่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

ศาลแพ่งมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและรับฟ้อง
คดีมารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย

จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานในระหว่างฝึก

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ) ณ ห้องพิจารณาที่ 517  ศาลแพ่ง(ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ)  ศาลได้ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559  ระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1  และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย  ซึ่งโจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำละเมิด รวมเป็นเงิน(ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง) 43,997,144.10 บาท ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของร้อยตรีสนานเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ในระหว่างฝึกหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11  โดยโจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องในวันที่ 6 มิถุนายน 2559  และการไต่สวนฯ ครั้งนี้เป็นกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนวันนัดไต่สวนฯ จากกำหนดนัดเดิมคือวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. มาเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม

ศาลได้ไต่สวนโจทก์ทั้งสองถึงฐานะความเป็นอยู่ รายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และความเดือดร้อนของโจทก์ทั้งสองตามคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองแล้ว  เห็นว่า คดีของโจทก์ทั้งสองมีเหตุผลอันสมควรที่จะฟ้องร้องและเป็นที่เชื่อได้ว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมและหากโจทก์ทั้งสองไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดี 

ดังนั้น จึงถือว่าศาลมีคำสั่งรับฟ้องคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์ทั้งสอง  และศาลได้กำหนดวันนัดชี้สองสถาน กำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา13.30 นาฬิกา

นางหวาน ทองดีนอก  และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ทั้งสอง ได้แสดงความรู้สึกกับทนายความและทีมงานของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความช่วยเหลือทางคดีว่า “รู้สึกโล่งอกไปอีกเปลาะหนึ่งเป็นอย่างมาก ที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว เพราะหากต้องจ่ายเงินค่าขึ้นศาลจำนวนหลายแสนบาท ก็ไม่รู้จะไปหาเงินจากที่ไหนมาจ่าย”

 

ขอเชิญผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้ารับการพิจารณาคดีของศาล ตามวันเวลาดังกล่าว

 

ความเป็นมาของคดีสืบค้นได้ที่

https://voicefromthais.wordpress.com/2016/06/05/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99/

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

นายปรีดา นาคผิว ทนายความูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474

%d bloggers like this: