ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์ครั้งที่ ๒ คดีปุโละปุโย กรณีชาวบ้าน ๕ ราย ฟ้องกองทัพบกและสำนักนายกฯ เรียกค่าเสียหาย

crcf & mac

ใบแจ้งข่าว
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์ครั้งที่ ๒ คดีปุโละปุโย กรณีชาวบ้าน ๕ ราย ฟ้องกองทัพบกและสำนักนายกฯ เรียกค่าเสียหาย
ซึ่งโจทก์ทั้งห้าคนเป็นชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กองกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์กระบะของชาวบ้านขณะเดินทางเพื่อไปละหมาดศพ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ที่ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านซึ่งโดยสารในรถยนต์ดังกล่าวเสียชีวิต ๔ คน และบาดเจ็บ ๕ คน โดยผู้บาดเจ็บทั้งห้าคนคือโจทก์ในคดีนี้
หมายเหตุ : คดีนี้ ศาลจังหวัดปัตตานีได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สองปาก คือ นางรอสือนะห์ มารดาขอ งโจทก์ที่ ๔ และ นางหามีเนาะ มารดาของโจทก์ที่ ๕ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ห้าปาก คือ โจทห์ทั้งห้า โดยโจทก์ทั้งห้า เบิกความต่อศาลตรงกันว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. โจทก์ทั้งห้าร่วมรับประทานอาหารที่บ้านโจทก์ที่ ๑ ซึ่งจัดงานเมาลิค เมื่อเสร็จมีนายสาหะ สาแม เชิญไปร่วมละหมาดศพที่หมู่บ้านหนึ่งต้องการคน ๑๕ คน แต่ รวมตัวกันได้ ๙ คน จึงนั่งรถกระบะของโจทก์ที่ ๑ ไป เมื่อถึงทางเนินสู่ถนนสี่เลน มีเจ้าหน้าที่ทหารหนึ่งบอกให้หยุดรถ นายสาหะได้ตะโกนบอกว่า เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านจะไปละหมาดคนตาย พร้อมกับคนอื่บนรถที่ช่วยตะโกนบอกแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ ๔๓๐๒ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านซึ่งมีผู้อยู่ในรถจำนวน ๙ คน ขณะกำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านกาหยี หมู่ที่ ๑ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้เพียง ๕๐๐ เมตร เพื่อไปละหมาดศพ (การละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และบาดเจ็บ ๕ ราย
ศาลได้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๔-๒๕ ๓๑ พฤษภาคม , ๗ ,๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในระหว่างการพิจารณาคดี คู่ความทั้งสองฝ่าย อาจเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้ ก่อนศาลมีคำพิพากษาคดเสร็จสิ้น

ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักข่าวไทยพีบีเอส และสำนักข่าวอะลามี

%d bloggers like this: