คำพิพากษาคดีแพ่ง คดีพลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย

ใบแจ้งข่าว

คำพิพากษาคดีแพ่ง คดีพลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00น. ศาลแพ่งรัชดาอ่านคำพิพากษา ความแพ่ง คดีระหว่าง นางสายสุดา ศรีเอื้องดอย โจทก์ กับ กระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 1 กองทัพบก จำเลยที่ 2 และ สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3 ในข้อหา ละเมิดเรียกค่าเสียหาย โดยคดีนี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

คดีนี้ศาลมีประเด็นพิจารณา5ประเด็น ได้แก่ 1.โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 หรือไม่ ซึ่งก็คือ สำนักนายกรัฐมนตรี 2.ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ 3.ผู้ตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด 4.จำเลยทั้ง 3 ซึ่งได้แก่ กระทรวงกลาโหม กองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ 5. ค่าเสียหายมีเพียงใด จากประเด็นทั้ง 5 นั้นได้ความว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 เนื่องจากเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว พร้อมทั้งฟ้องดังกล่าวไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม เนื่องจากรายละเอียดของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ซ้อมทรมานพลทหารสมชายสามารถนำสืบได้ในระหว่างพิจารณา ในประเด็นเรื่องการเสียชีวิตของพลทหารสมชาย การตายของพลทหารสมชายเป็นผลโดยตรงจากอาการปอดอักเสบจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งพยานฝ่ายโจทก์เป็นเพียงพยานบอกเล่า ส่วนพยานฝ่ายจำเลยเป็นแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงมีน้ำหนักที่น่ารับฟัง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพลทหารสมชายเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายอันเป็นการละเมิดแต่อย่างใด พร้อมทั้งพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทหารได้แสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความระมัดระวังต่อพลทหารสมชายซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอแล้วจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นอันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด จำเลยทั้ง 3 จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยในประการต่อไปว่าค่าเสียหายมีเพียงใด พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 9.00น. นัดฟังคำพิพากษาวันนี้ ทนายโจทก์ ทนายจำเลยทั้งสามมาศาล ซึ่งศาลได้อ่านคำพิพากษาให้ ทนายโจทก์และทนายจำเลยทั้งสามฟัง

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร. 02-1015481- 2

นางนิตยา หว่างไพบูลย์ ทนายความ สภาทนายความ โทร 081-9939061

%d bloggers like this: