คดีแพ่ง กรณีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ปุโละปุโยฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก

crcf & mac

เผยแพร่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ใบแจ้งข่าว

คดีแพ่ง กรณีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ปุโละปุโยฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด

ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก

ในวันนี้วันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลจังหวัดปัตตานีได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ทั้งห้า  ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๙/๒๕๕๘  คดีระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม ๕ คน โจทก์  กับกองทัพบก กับพวกรวม ๒ คน โดยโจทก์ทั้งห้าเป็นชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ ๔๓๐๒ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านซึ่งมีผู้อยู่ในรถจำนวน ๙ คน ขณะกำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านกาหยี หมู่ที่ ๑ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี ได้เพียง ๕๐๐ เมตร เพื่อไปละหมาดศพ (การละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์    หมู่ที่ ๔ ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย และบาดเจ็บ ๕ ราย โดยศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้ (๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในสังกัดของจำเลยทั้งสองจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยมิได้ปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ หรือไม่ และจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร และ (๒) ค่าเสียหายของโจทก์ทั้งห้ามีเพียงใด  ประเด็นทั้งสองโจทก์ทั้งห้ากล่าวอ้าง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ทั้งห้านำสืบก่อน แล้วให้จำเลยทั้งสองสืบแก้

ทนายโจทก์ทั้งห้าแถลงสืบพยาน ๑๕ ปาก กำหนดสืบ ๓ นัด  และทนายจำเลยทั้งสองแถลงสืบพยาน ๖ ปาก กำหนดสืบ ๒ นัด  ดังตามวันที่ ๒๔, ๒๕,พฤษภาคม ๒๕๕๙   และสืบพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ ๗,๘, ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ น.

ในระหว่างการพิจารณาคดี คู่ความทั้งสองฝ่าย ก็ยังสามารถอาจเจรจาประนีประนอมยอมความกันได้ก่อนศาลมีคำพิพากษาคดีเสร็จสิ้น ซึ่งในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  ศาลนัดไกล่เกลี่ยและกำชับในคู่ความ นัดหมายเจรจากันเอง  แต่ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน  จนถึงวันนัดหมายสืบพยานโจทก์นั้นคู่ความยังไม่สามารถตกลงวันที่เจรจาตกลงวันกันได้  โดยผู้แทนของจำเลยซึ่งเป็นตัวแทนจาก กอ.รมน ภาคสี่ส่วนหน้า รอวันนัดหมายเจรจา จากกอ.รมน ส่วนกลาง  ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการนัดหมายสืบพยานโจทก์ไว้ล่วงหน้าจึงต้องดำเนินการต่อไปตามนัดหมายเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

2016_04-20 ใบแจ้งข่าว ไกล่เกลี่ยคดีปุโละปุโย -sent2

ติดต่อ

นายสากีมัน เบญจเดชา  ๐๘๖-๐๓๗๔๓๑๘  ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี

นายปรีดา นาคผิว   ๐๘๙-๖๒๒๒๔๗๔  ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

%d bloggers like this: