Uncategorized

Unofficial Translation of Draft Bill on protection and prevention of Torture and Disapperances

150326 Torture and Disappearance Bill 18 Feb 2015 version (3) ร่างพรบ_ฉบับเสนอครม.  

Advertisements
Uncategorized

ศาลจังหวัดสุรินทร์นัดฟังคำสั่งคดีชันสูตรพลิกศพวันที่ 26 กค. 2559 กรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ มูลนิธิฯหวังให้มีผลในการปรับปรุงเรือนจำทหาร

2016_05_25 ศาลสุรินทร์นัดฟังคำสั่งคดีไต่สวนการตายสิบโทกิตติกร 26 กค 2559 เผยแพร่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสุรินทร์นัดฟังคำสั่งคดีชันสูตรพลิกศพวันที่ 26 กค. 2559 กรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จ.สุรินทร์ มูลนิธิฯหวังให้มีผลในการปรับปรุงเรือนจำทหาร   ศาลจังหวัดสุรินทร์นัดฟังคำสั่งคดีชันสูตรพลิกศพ คดีช.1/2559  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00 น.    เป็นกรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จ.สุรินทร์ หลังสืบพยานผู้ร้องและพยานฝ่ายญาติจำนวนรวม 7 ปากสองวันคือเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 จำนวน 3 ปาก และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จำนวน 4 ปาก โดยศาลจังหวัดสุรินทร์ได้ออกนั่งพิจารณาคดีไต่สวนการตายเป็นนัดสุดท้ายและกำหนดวันนัดฟังคำสั่ง ในการสืบพยานวันที่ 23 พฤษภาคม นั้นพนักงานอัยการนำพยานเข้าสืบได้ 4 ปาก รวมกับการพยาน… Continue reading ศาลจังหวัดสุรินทร์นัดฟังคำสั่งคดีชันสูตรพลิกศพวันที่ 26 กค. 2559 กรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ มูลนิธิฯหวังให้มีผลในการปรับปรุงเรือนจำทหาร

Uncategorized

ครม. มีมติรับร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามทรมานและอุ้มหายส่งต่อสนช. ห้ามการทรมาน อุ้มหายโดยจนท.รัฐ มีความผิดอาญาแม้ในสถานการณ์ความไม่มั่นคง

2016-05-24 ครม.ผ่านร่างพรบ.ทรมานและคนหาย -sent2 เผยแพร่  24 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาสากลห้ามอุ้มหาย ครม. มีมติรับร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามทรมานและอุ้มหายส่งต่อสนช. ห้ามการทรมาน อุ้มหายโดยจนท.รัฐ มีความผิดอาญาแม้ในสถานการณ์ความไม่มั่นคง   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบพรบ. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ….  และมีมติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับขององค์การสหประชาชาติ  โดยร่างฉบับนี้ยังต้องมีกระบวนการผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารประจำกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่จัดให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและภาคประชาชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยได้ริเริ่มให้มีการร่างกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้ทั้งการทรมานและการอุ้มหายเป็นความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษที่เหมาะสมต่อความร้ายแรงของการกระทำความผิด   โดยการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่ยุยง ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  ร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. …. ได้นำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทยพึงนำมาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องตามอนุสัญญาสำคัญสองฉบับคือ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี   และอนุสัญญาคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกบังคับให้สูญหาย ขององค์การสหประชาชาติ ร่างพรบ.ฉบับนี้มีมาตรการสอดคล้องกับหลักสากลที่ทันสมัย เช่น ห้ามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงคราม สถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ความไม่มั่นคง มีการกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำความผิดโทษตั้งแต่ 5ปี15 ปี ส่วนในกรณีผู้ถูกทรมานเสียชีวิต ต้องระวางโทษจำคุก 15-30 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต  โดยมีการกำหนดนิยามของความผิดทั้งสองสอดคล้องกับหลักการสากล  อีกทั้งมีบทบัญญัติเรื่องการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ยุยง ยินยอมหรือรู้เห็นในฐานะผู้บังคับบัญชาในข้อหาดังกล่าวต้องรับผิดร่วมด้วย… Continue reading ครม. มีมติรับร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามทรมานและอุ้มหายส่งต่อสนช. ห้ามการทรมาน อุ้มหายโดยจนท.รัฐ มีความผิดอาญาแม้ในสถานการณ์ความไม่มั่นคง

Uncategorized

คดีแพ่ง กรณีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ปุโละปุโยฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก

เผยแพร่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ใบแจ้งข่าว คดีแพ่ง กรณีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ปุโละปุโยฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ในวันนี้วันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลจังหวัดปัตตานีได้นัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ทั้งห้า  ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๙/๒๕๕๘  คดีระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม ๕ คน โจทก์  กับกองทัพบก กับพวกรวม ๒ คน โดยโจทก์ทั้งห้าเป็นชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ ๔๓๐๒ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงเข้าใส่รถยนต์ของชาวบ้านซึ่งมีผู้อยู่ในรถจำนวน ๙ คน ขณะกำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านกาหยี หมู่ที่ ๑ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี ได้เพียง ๕๐๐ เมตร เพื่อไปละหมาดศพ (การละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์    หมู่ที่ ๔ ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก… Continue reading คดีแพ่ง กรณีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ปุโละปุโยฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลปัตตานีนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก

Uncategorized

มีเพียง ‘ดุอาอฺ’ ที่หน้าประตู…กว่า 4 เดือนแล้วที่บุตรชายถูกอุ้มหาย : เสียงสะท้อนจากมารดา‘ฟาเดล เสาะหมาน’ การรอคอยที่ไร้จุดสิ้นสุด

มีเพียง ‘ดุอาอฺ’ ที่หน้าประตู…กว่า 4 เดือนแล้วที่บุตรชายถูกอุ้มหาย : เสียงสะท้อนจากมารดา‘ฟาเดล เสาะหมาน’ การรอคอยที่ไร้จุดสิ้นสุด เรื่องและภาพโดย : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมด้วยนางสาวอัญชนา หีมมิน๊ะห์ ประธานกลุ่มด้วยใจ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณีการหายตัวไปของนายฟาเดล เสาะหมาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เคยเผยแพร่จดหมายเปิดผนึก เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2559 ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนหลังได้รับการร้องเรียนว่าการสืบสวนสอบสวนกรณีหายตัวไปของนายฟาเดล เสาะหมาน ไม่คืบหน้า โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเคยตั้งข้อสงสัยต่อการหายตัวไปของนายฟาเดลซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคง          และศาลจังหวัดปัตตานีได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ทว่า หน่วยงานความมั่นคงก็ยังคงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของนายฟาเดลมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 นายฟาเดลได้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แล้วถูกนำตัวไปควบคุมที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เป็นเวลา 7 วัน นอกจากนี้ จดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ยังอ้างอิงถึงข้อมูลของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมที่ระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ… Continue reading มีเพียง ‘ดุอาอฺ’ ที่หน้าประตู…กว่า 4 เดือนแล้วที่บุตรชายถูกอุ้มหาย : เสียงสะท้อนจากมารดา‘ฟาเดล เสาะหมาน’ การรอคอยที่ไร้จุดสิ้นสุด