Uncategorized

ใบแจ้งข่าวภรรยาและญาติ ส่งจดหมายขอเรียกร้องกสม.และกระทรวงยุติธรรมให้ติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้อย่างเร่งด่วน จากการค้นหา 10 วันเชื่อว่าไม่ได้หายไปโดยความสมัครใจ

เรื่องขอให้ติดตามและค้นหายนายเด่น คำแหล้อย่างเร่งด่วน -กสม. สำเนาเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ  ระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม Law_mpic ใบแจ้งข่าว ภรรยาและญาติ ส่งจดหมายขอเรียกร้องกสม.และกระทรวงยุติธรรมให้ติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้อย่างเร่งด่วน จากการค้นหา 10 วันเชื่อว่าไม่ได้หายไปโดยความสมัครใจ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2559  ภรรยาและญาติของนายเด่น คำแหล้อายุ 65 ปี ตกลงร่วมกันและส่งจดหมายร้องเรียนขอให้ติดตามและค้นหายนายเด่น คำแหล้อย่างเร่งด่วน และขอความเป็นธรรมไปยังประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม“ค.พ.ศ.” รวมทั้งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในเนื้อหาจดหมายระบุว่าภรรยาคือนางสุภาพ คำแหล้ และน้องสาวคือนางคำตัด พ่อศีรชา ขอให้หน่วยงานได้ดำเนินการได้ติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้ อายุ 65 ปีอย่างเร่งด่วน  โดยนายเด่นและได้อยู่อาศัยกับภรรยาในชุมชนโคกยาว  บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาน จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยและทำมาหากินโดยมีข้อพิพาทเป็นปัญหาเรื่องที่ดินเป็นกรณีปัญหาการเรียกร้องให้โฉนดชุมชนและมีกรณีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกเลิกชุมชนและผลักดันให้ออกจากพื้นที่มาโดยตลอด  นายเด่นฯเป็นแกนนำชาวบ้าน มีตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายชาวบ้านได้เรียกร้องสิทธิของตนและชุมชนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่ที่อาศัยทำกินมาตั้งแต่ปี 2558 ตลอดมาจนล่าสุดมีการปักป้ายเพื่อให้ชาวบ้านออกพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2559   ญาติ ตัวแทนชาวบ้านและเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสานความห่วงกังวลอย่างยิ่งว่านายเด่นฯ จะตกอยู่ในอันตรายและต้องการให้มีการค้นหาขอให้ติดตามและค้นหายนายเด่น คำแหล้ อย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้ทราบชะตากรรมของนายเด่นฯ… Continue reading ใบแจ้งข่าวภรรยาและญาติ ส่งจดหมายขอเรียกร้องกสม.และกระทรวงยุติธรรมให้ติดตามค้นหานายเด่น คำแหล้อย่างเร่งด่วน จากการค้นหา 10 วันเชื่อว่าไม่ได้หายไปโดยความสมัครใจ

Advertisements