Uncategorized

กลุ่มด้วยใจ: บันทึกการทำงานกลุ่มด้วยใจกรณีส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง

12-04-2016_บันทึกการทำงานกลุ่มด้วยใจกรณีส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง บันทึกกลุ่มด้วยใจ วันที่ 12 เมษายน 2559 บันทึกโดย อัญชนา หีมมิหน๊ะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กลุ่มด้วยใจได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมให้ครอบครัวผู้ถูกเชิญตัวกรณีเหตุการณ์โรงพยาบาลเจาะไอร้องและกลุ่มด้วยใจได้พบกับผู้ถูกเชิญตัวที่ถูกควบคุมตัวที่ศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทางกลุ่มด้วยใจก็ตอบตกลงในทันทีเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวที่มีความทุกข์ ความห่วงกังวล กับการพลัดพรากจากผู้นำครอบครัว หรือ ลูกๆ ได้พบทั้งผู้ถูกเชิญตัวและเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายใต้อำนาจ หน้าที่และกฎหมาย  และเป็นความก้าวหน้าในการสร้างกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เกิดเป็นมาตรฐานและยอมรับได้ อันจะนำไปสู่ การสร้างการยอมรับและเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐในที่สุด ย้อนไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 กลุ่มด้วยใจได้พบกับครอบครัวผู้ที่ถูกเชิญตัวจำนวนหนึ่งมาพูดคุยถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวของพวกเขา หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ทางกลุ่มด้วยใจจึงได้ไปเก็บข้อมูลและให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่พวกเขาเจอ คือ การบังคับใช้กฎอัยการศึก    พรก.ฉุกเฉิน  กฎหมายอาญา และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ผลจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสอบถามทำให้ทราบว่ามีผู้ที่ถูกควบคุมจากการให้ข้อมูลของชาวบ้านที่มาในวันนั้นจำนวน 23 คน การควบคุมตัวมีบางครอบครัวที่ถูกควบคุมเป็นพี่น้องกัน มี 3 คน 1 ครอบครัว และ 2 คนมี 1 ครอบครัว… Continue reading กลุ่มด้วยใจ: บันทึกการทำงานกลุ่มด้วยใจกรณีส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง

Advertisements
Uncategorized

กรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟจะนะในวันที่ 11 เมษายน 2559 ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้

  11-04-2016_แถลงการณ์ระเบิดเด็กเสียชีวิตเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟจะนะ แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project กรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟจะนะ ในวันที่ 11 เมษายน  2559 ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้ เผยแพร่วันที่ 11 เมษายน 2559 เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความรุนแรงของระเบิดในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา  17.30 น.ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใกล้กับสวนสาธารณะ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จะนะ เสียชีวิต 1 นาย และเด็กชายอายุ 4 ปีถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิต 1 ราย    ประชาชนได้รับบาดเจ็บ  5 ราย รวมทั้งมีเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รวมในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ  8  ราย … Continue reading กรณีเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟจะนะในวันที่ 11 เมษายน 2559 ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้