Uncategorized

้เปิดคำสั่งศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา มาตรา 90 ขอให้ปล่อยตัวบิลลี่

เปิดคำสั่งศาลชั้นต้นคดีมาตรา 90 ขอให้ปล่อยตัวบิลลี่ ลงวันที่  17 กค. 2557  คำสั่งศาล 17-7-14 - ciourt order 17-7-14 "พยานหลักฐานที่ผู้ร้อง (ภรรยา) นำสืบมาในชั้นนี้ ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่า นายพอละจี บิลลี่ รักจงเจริญ ยังคงอยู่ในการควบคุมของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตามคำร้อง" ผู้พิพากษา นายอยุทธื จามิกรณ์ และนางสาวสุนิษา บรรเทา เปิดคำสั่งศาลอุทธรณ์ มาตรา 90 ขอให้ปล่อยตัวบิลลี่ ลงวันที่ 19 พย. 2557 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีบิลลี่ "พยานหลักฐานที่ผู้ร้อง (ภรรยา) นำสืบยังรับฟังไม่ได้ว่า มีการคุมขังนายพอละจีหรือบิลลี่ รักจงเจริญ ไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำร้องของผู้ร้อง(ภรรยา) จึงไม่มีมูลที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องนั้น ศาลอุทธรณ์าภาค 7 เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้อง (ภรรยา) ฟังไม่ขี้น พิพากษายืน" ผู้พิพากษา นายเผดิม เพ็ชรกุล นายชัยเจริญ… Continue reading ้เปิดคำสั่งศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา มาตรา 90 ขอให้ปล่อยตัวบิลลี่

Advertisements