Uncategorized

ศาลปัตตานีนัดพร้อมคดีแพ่งคดีปุโละปุโย เป็นครั้งที่สอง วันที่ 30 พย. 2558 เวลา 9.00 น.

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 2558_11_29_ใบแจ้งข่าวคดีแพ่ง กรณีปุโละปุโย นัดพร้อมครั้งที่สอง ใบแจ้งข่าว ศาลปัตตานีนัดพร้อมคดีแพ่งคดีปุโละปุโย เป็นครั้งที่สอง วันที่ 30 พย. 2558 เวลา 9.00 น. ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ศาลปัตตานีได้นัดพร้อม ตรวจความพร้อมของคำฟ้องและคำให้การที่ยื่นเข้ามาใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ตามกำหนดของศาลตามกฎหมาย และนำคดีเข้าสู่กระบวนการชี้สองสถานและกำหนดวันนัดสืบพยานตามลำดับต่อไป โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2558  ศาลปัตตานีได้นัดพร้อมคดีหมายเลขดำที่ 519/2558  คดีระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม 5 คน กับกองทัพบก กับพวกรวม 2 คน โดยโจทก์ทั้งห้า พร้อมทนายความ และพนักงานอัยการปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 2  ยังไม่ได้แต่งตั้งพนักงานอัยการในฐานะทนายความจำเลยที่ 2  เข้ามาในสำนวน… Continue reading ศาลปัตตานีนัดพร้อมคดีแพ่งคดีปุโละปุโย เป็นครั้งที่สอง วันที่ 30 พย. 2558 เวลา 9.00 น.

Advertisements