จดหมายข่าว : โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้ ฉบับพิเศษ

12231588_1100948909916409_1756322928_n

ดาวน์โหลด ได้ที่  สิทธิคนและชุมชนนในป่า e-book

จดหมายข่าว : โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้  ฉบับพิเศษ

  • เรื่องและภาพโดย : ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ ”ส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้” ขึ้นโดยดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย คือ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR)
  • กรณีศึกษา : ชะตากรรมพี่น้องดาระอั้งที่บ้านนอแล ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า
  • บทสัมภาษณ์ แนวทางการทำงาน
  • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ : ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • นราพร สงปรางค์ : ทนายของศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ( CPCR )
  • สุมิตร วอพะพอ ผู้จัดการโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง องค์การแพลนประเทศไทย
  • อัตลักษณ์ จิตรจริยวัตร : เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง ( UHDP )
Advertisements