Uncategorized

ความทรงจำ ‘ชุมชนตลาดควาย’ ชีวิตเรียบง่ายในป่าดงใหญ่ ก่อนถูกบังคับไล่รื้อ-สิ้นไร้หนทางโดย ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ความทรงจำ ‘ชุมชนตลาดควาย’ ชีวิตเรียบง่ายในป่าดงใหญ่ ก่อนถูกบังคับไล่รื้อ-สิ้นไร้หนทาง โดย  ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จากกรณีมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เสนอรายงานอย่างต่อเนื่องในประเด็นความเดือดร้อนของราษฎรจากป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกผลักดันให้ออกจากพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 และ 66/2557 ล่าสุด ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม นำเสนอรายงานเพิ่มเติม ว่าด้วยบทบันทึกข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ราษฎรป่าดงใหญ่ที่มีชื่อชุมชนว่าบ้าน “ตลาดควาย” ซึ่งภายหลังถูกไล่รื้อจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 และ 66/2557 ในปี 2557 ราษฎรชุมชนบ้านตลาดควายกลุ่มนี้ ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องแยกกันออกเป็นสองกลุ่ม ส่วนหนึ่งไปอาศัยอยู่สวนยางพารา ทางเข้าหมู่บ้านซับคะนิงจำนวน 19 ครัวเรือน บางส่วนอาศัยอยู่ที่พักสงฆ์นิมิตประทานพร และอีกส่วนหนึ่งต้องไปตั้งเพิงขายของบริเวณทางหลวงโนนดินแดง–ตาพระยาและอาศัยเพิงดังกล่าวเป็นที่พักพิง ก่อนทั่จจุบัน ชุมชนตลาดควายกลุ่มที่อยู่อาศัยในเพิงริมถนนทางหลวงได้ตัดสินใจขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินรายหนึ่งตั้งเพิงพักอาศัยในที่ดินสปก. เป็นการชั่วคราว ทว่า ยังมีราษฎรจากหมู่บ้านตลาดควายในป่าดงใหญ่ที่ถูกบังคับไล่รื้ออีกอย่างน้อย 20 กว่าครอบครัวที่ยังคงรอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐเพื่อสิทธิในการอยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พวกเขาพึงได้รับในฐานะราษฎรไทย …บางส่วนจากบันทึกข้อเท็จจริง… ราษฎรรายหนึ่งกล่าวว่า “ในวันที่เจ้าหน้าที่มาไล่… Continue reading ความทรงจำ ‘ชุมชนตลาดควาย’ ชีวิตเรียบง่ายในป่าดงใหญ่ ก่อนถูกบังคับไล่รื้อ-สิ้นไร้หนทางโดย ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

Advertisements
Uncategorized

CrCF questioning the issue of justice: It took seven years for the NACC to determine that only one military officer was involved with the torture of Imam Yapha who died while being held in official custody

For immediate release on 23 September 2015 Press Release CrCF questioning the issue of justice: It took seven years for the NACC to determine that only one military officer was involved with the torture of Imam Yapha who died while being held in official custody The death of Mr. Yapha Kaseng was relating to the… Continue reading CrCF questioning the issue of justice: It took seven years for the NACC to determine that only one military officer was involved with the torture of Imam Yapha who died while being held in official custody

Uncategorized

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมตั้งคำถามถึงการเข้าถึงความยุติธรรม ป.ป.ช.ใช้เวลา 7 ปี ชี้มูลเจ้าหน้าที่ทหารเพียงหนึ่งนายมีส่วนในการทรมาน กรณีอิหม่ามยะผาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว

2015-09-23 แถลงการณ์ตั้งคำถามคดีอาญาอิหม่ามยะผา 7 ปี คดีอาญา เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2558 แถลงการณ์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมตั้งคำถามถึงการเข้าถึงความยุติธรรม ป.ป.ช.ใช้เวลา 7 ปี ชี้มูลเจ้าหน้าที่ทหารเพียงหนึ่งนายมีส่วนในการทรมาน กรณีอิหม่ามยะผาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว การเสียชีวิตของนายยะผา กาเซ็งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2551 เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวนั้นคือนายยะผา กาเซ็ง อิหม่ามประจำมัสยิดรอฮีมะห์ บ้านกอตอ หมู่ที่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   ต่อมาเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2551 พบว่านายยะผาได้เสียชีวิตลงในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 39 ซึ่งขณะนั้นตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่วัดสวนธรรม  ต.รือเสาะออก  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  ต่อมาจากการไต่สวนของศาลจังหวัดนราธิวาส คดีหมายเลขดำที่ อช.9/2551 หมายเลขแดงที่ อช.19/2551พบว่าการเสียชีวิตของนายยะผานั้นเกิดจากการที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการตามหน้าที่  จนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 จากการพิจารณาของ… Continue reading มูลนิธิผสานวัฒนธรรมตั้งคำถามถึงการเข้าถึงความยุติธรรม ป.ป.ช.ใช้เวลา 7 ปี ชี้มูลเจ้าหน้าที่ทหารเพียงหนึ่งนายมีส่วนในการทรมาน กรณีอิหม่ามยะผาเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว

Uncategorized

องค์กรภาคประชาสังคมจัดส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) สำหรับ UPR เดือนเมษายน 2559

2015-09-22 ภาคประชาสังคมส่งรายงานคู่ขนานเวทียูเอ็น UPR เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน 2558 ใบแจ้งข่าว องค์กรภาคประชาสังคมจัดส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) เตรียมข้อมูลในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย UPR เดือนเมษายน 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 องค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางเวปไซค์ของยูเอ็นที่ https://uprdoc.ohchr.org  ทั้งนี้เวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในกระบวนการ Universal Periodical Review ( UPR หรือยูพีอาร์) เป็นการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human rights Council) ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยประเทศสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชน (HRC) รวมทั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาติ (OHCHR) จะร่วมกันจัดเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ  โดยจุดประสงค์ของกระบวนการ UPR คือต้องการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก รวมทั้งพยายามประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งหมดด้านสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน   โดยจะมีการจัดทำรายงาน มีรายงานรัฐ 20… Continue reading องค์กรภาคประชาสังคมจัดส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) สำหรับ UPR เดือนเมษายน 2559

Uncategorized

เปิดตัวโครงการ ศิลปะผ่อนคลาย เรือนจำกลางคลองไผ่

โครงการศิลปะผ่อนคลาย- เผยแพร่ รายการ ศิลป์สโมสร ตอน ศิลปะส่องใจ ในเรือนจำ เผยแพร่วันที่ 15 กันยายน 2558 ไทยพีบีเอส https://www.youtube.com/watch?v=fKj3ljizheg โครงการศิลปะผ่อนคลาย (Art for Relaxation) จัดขึ้นโดยเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาเป็นผู้อำนวยการโครงการ     และนายชุมพล อักราพันธานนท์ เป็นวิทยากรหลักทางศิลปะ ระยะเวลาดำเนินการโครงการนำร่องคือเดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 โดยโครงการนี้ความสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) แผนสิทธิมนุษยชนด้านความมั่นคงทางสังคม แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง ที่ระบุว่า มุ่งเน้นงานราชทัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง รวมทั้งแผนปฏิบัติงานราชการกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. 2555-2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านศิลปะการวาดภาพให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้นำงานศิลป์มาสอนในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังจะได้เกิดความอ่อนโยนทางด้านจิตใจ มีสมาธิ จิตใจเยือกเย็น มีความรู้ความสามารถ ศิลปะผ่อนคลายเป็นการใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่อในการสนับสนุนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีโอกาส แสดงออก… Continue reading เปิดตัวโครงการ ศิลปะผ่อนคลาย เรือนจำกลางคลองไผ่