30-06-2015 แถลงการณ์ อียู กรณีการจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน

EU

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ตามเอกสารที่แนบมาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  โดยแถลงการณ์ที่แนบมานี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้ในที่ http://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_th.htm

กรุงเทพฯ 30  มิถุนายน 2558 – การจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน จากข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการชุมนุมอย่างสันติของพวกเขาในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นพัฒนาการที่น่ากังวล

สหภาพยุโรปมีความเชื่อในสิทธิของคนทุกคนในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสันติและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องได้รับการค้ำชูและศาลทหารไม่ควรถูกนำมาใช้กับพลเรือน

* * * * * * * * * *

The European Union Delegation issued the following EU local statement in agreement with the EU Heads of Mission in Thailand. Attached are PDF versions of the statement in Thai and English. The statement can be downloaded from  the EU Delegation website athttp://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_en.htm.

Bangkok, 30 June 2015 – The arrests of 14 students on the basis of charges brought against them for peacefully demonstrating on 22 May is a disturbing development.

The EU believes in the right of all to express peacefully their opinions and calls upon the Thai authorities to abide by Thailand’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights. Respect for human rights and fundamental freedoms must be upheld, and military courts should not be used to try civilians.

* * * * * * * * * *

Advertisements

Front line Defenders_Update – Student human rights defenders arrested

 25580624-134534.jpg

Update_Thailand_Dao_Din_hrds

Front line Defenders

26 June 2015

Update – Student human rights defenders arrested

On 26 June 2015, fourteen student activists, including seven human rights defenders from the Dao Din group, were arrested by the Thai police. The student human rights defenders and activists had been released on bail, following their original detention on 22 May 2015 for their participation in peaceful protests.

The seven student human rights defenders, Messrs Chatupat Boonyapatraksa,Anuwat Suntararak, Payu Boonsopon, Panupong Srithananuwat, Suvicha Tipangkorn, Supachai Pukrongploy and Wasant Satesit are members of the Dao Din group at Khon Kaen University. Dao Din is a human rights society engaged in peaceful action and protest against restrictions on human rights within Thailand. It focuses in particular on the repression of the right to freedom of assembly in the aftermath of the military coup which took place in 2014. The group also supports communities in upholding their rights in relation to alleged violations connected to development projects and extractive industries in the north-east of the country. The group has been recognised by the National Human Rights Commission of Thailand for its work.

On 26 June 2015, at 5.30 pm, the police arrested the seven student human rights defenders, along with seven other student activists at their safe house in Bangkok. They were then brought to the Phra Ratchawang Police Station for interrogation. It is now expected that police will take the students to the Bangkok military court and submit applications for their detention.

The human rights defenders were originally detained on 22 May 2015, after their staging of peaceful protests to mark the first anniversary of the military coup which took place in 2014. The protests also challenged forced evictions of rural communities in north-eastern Thailand. The human rights defenders were subsequently released on bail. In accordance with the conditions of their release, the members of Dao Din were ordered to appear at a police station in Khon Kaen province on 19 June 2015. The students refused to appear in protest at their initial arrest and their potential trial by military court, and on the same date publicly announced that they were in Loei province and ready to be arrested.

The seven Dao Din members face charges under National Council for Peace and Order (NCPO) order no. 7/2557, which forbids political gatherings or assemblies of more than five people. They risk up to one year imprisonment and fines.

Front Line Defenders expresses its concern at the investigation and possible charges against the fourteen students, including the seven human rights defenders from Dao Din group. Front Line Defenders strongly believes that their original detention was solely motivated by their legitimate and peaceful exercise of their right to peaceful protest.

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษา

แถลงการณ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษา

กรุงเทพมหานคร (30 มิถุนายน 2558) – สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินคดีอาญาต่อนักศึกษาซึ่ง
ถูกจับกุมเนื่องจากการชุมนุมโดยสงบในที่สาธารณะในกรุงเทพฯ และปล่อยตัวพวกเขาจากสถานที่ควบคุม
โดยทันที สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนการใช้กฎหมายที่จำกัดเสรีภาพใน
การแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจับกุมนักศึกษา 14 คน ในกรุงเทพฯ ตามหมายจับที่
ออกโดยศาลทหารในข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำเพื่อก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา
116 ของประมวลกฎหมายอาญา ข้อกล่าวหานี้ถูกเชื่อมโยงกับการชุมนุมที่นักศึกษาจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน มาตรา 116 มีระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกินเจ็ดปี

นักศึกษาได้ถูกออกหมายจับมาก่อนแล้วจากการจัดการชุมนุมโดยสงบทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดขอน
แก่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร การชุมนุมดังกล่าวถูกกล่าวหา
ว่าฝ่าฝืนคำสั่งฉบับที่ 3/2558 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งระบุห้ามการชุมนุมทาง
การเมืองที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และมีระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกินหกเดือน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นักศึกษาอีกสองคนถูกดำเนินคดีในศาลทหารกรุงเทพฯ ในข้อหาฝ่าฝืนคำ
สั่งคสช.และเข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นักศึกษาคนหนึ่งเข้ารายงานตัวกับตำรวจเมื่อวันที่
22 มิถุนายนและได้รับการประกันตัว ในขณะที่ นักศึกษาอีกคนหนึ่งถูกจับกุมจากหมายจับดังกล่าวระหว่าง
กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมือง มีพันธกรณีที่จะต้องรับรองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก (ข้อ 19) และ สิทธิที่จะมีเสรี
ภาพในการชุมนุมโดยสงบ (ข้อ 21) แม้ว่าสิทธิทั้งสองตามกติการะหว่างประเทศนี้จะสามารถถูกจำกัด
ได้ แต่การจำกัดสิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความจำเป็นว่าเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่มีความชอบธรรมหรือไม่ และได้สัดส่วนกับความจำเป็นหรือไม่ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ มี
ความกังวลว่าการดำเนินคดีอาญาที่มีระวางโทษจำคุกยาวนานต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
การแสดงออก ถือว่าไม่มีความจำเป็นและไม่ได้สัดส่วน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 หนึ่งวันหลังจากที่มีการรัฐประหาร ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคสช. โดยให้ความเห็นว่าเสรี
ภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขประเด็นปัญหาทาง
การเมืองที่ยุ่งยากโดยผ่านการพูดคุยหารือและการอภิปราย ขณะนี้ นับเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้ว แม้
รัฐบาลจะให้คำมั่นว่าจะนำหลักนิติธรรมกลับคืนมา แต่การจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานยังคงมีอยู่ต่อไป
จบ

25580630-123204.jpg

CERD under the Early Warning and Urgent Action Procedure on DNA testing in the Deep South- attached UN letter

CERD EWUAP letter Thailand May 2015

คณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ได้มีจดหมายถึงรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อสอบถามขอรายละเอียดและคำชี้แจงเพิ่มเติมในกรณี
การเข้าตรวจค้นออฟฟิศ BUMI เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และการเก็บดีเอ็นเอ เยาวชนอาสาสมัครของ
บูมีจำนวน 8 คน และความพยายามเข้าตรวจค้นออฟฟิศของ PERWANI

จดหมายดังกล่าวยังได้ระบุถึงรายงานการเข้าตรวจเก็บดีเอ็นเอในปี 2555 ทั้งที่โรงเรียนปอเนอาะ
(ตาร์เบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ) จ.ยะลา และการตรวจดีเอ็นเอของประชาชนในอำเภอไม้แก่น ตำบลสาย
ทอง ทางคณะกรรมการระบุว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากเป็นความจริง จะถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ ขัดแย้งกับอนุสัญญา และคณะกรรมการยังมีความกังวลในการเก็บดีเอ็นเอของเยาวชนโดยไม่ได้อธิบายหรือได้รับความยินยอมอย่างเต็มใจ คณะกรรมการยังเรียนร้องให้รัฐมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขจัดการตรวจเช็คบัตรประชาชนหรือการจับกุมบนพื้นฐานของการมุ่งปฏิบัติการไปที่เชื้อชาติใดเชื่อชาติหนึ่ง รวมถึงทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศและตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นและนำตัวบุคคลกระทำผิดมารับผิดชอบ

คณะกรรมการขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ระบุข้างต้นภายในวันที่ 31ตุลาคม 2558 โดยขอข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เหตุผลที่จนท.ทำการเก็บดีเอ็นเอกรณีของอาสาสมัครเยาวชน
2. มาตรการที่บังคับใช้เืพื่อติดตามตรวจสอบผลการบังคับใช้กฎหมายพิิเศษในพท.สามจังหวัดให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน
3.มาตรการที่จะปกป้องคุ้มครองให้ภาคประชาสังคมไม่ถูกข่มขู่หรือคุกคาม
4. มาตราการที่จะใช้สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิที่ระบุไว้ในจดหมายและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบหรือไม่

CERD under the Early Warning and Urgent Action Procedure.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx

25580629-234924.jpg

OPen Letter: An inquiry into the issuance of search warrant of attorney’s vehicle urged

For immediate release on 29 June 2015

An open letter

An inquiry into the issuance of search warrant of attorney’s vehicle urged

(Attorney of the Thai Lawyers for Human Rights)

On 27 June 2015, inquiry officials from the Samranrat Police Station have applied for a search warrant of the vehicle with license plate no. Kor Khor 9966, Yasothorn, belonging to Ms. Sirikan Charoensiri, an attorney of the Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) and one of the attorneys representing the fourteen student activists being indicted on charges relating to the violation of the Order of the National Council for Peace and Order (NCPO)’s Head no. 3/2015 and Article 116 coupled with 83 of the Penal Code.

The Human Rights Lawyers Association (HRLA) deems that according to international standards and lawyer code of ethics, protection must be given to ensure an attorney is able to perform their duties independently. It is provided for, for example, according the Code of Conduct of Attorney B.E. 2529 (1986) of the Lawyers Council of Thailand, particularly in its Articles 11 and 12, it is prohibited for an attorney to reveal confidential information of their clients save for permission has been obtained from the client or by the order of the Court. It is also prohibited for an attorney to behave in such way that compromises the interest of their client. The provisions have been issued by virtue of Articles 27(3)(e) and 51 and with endorsement from the Board of Directors of the Lawyers Council of Thailand as per Article 28 of the Attorney Act BE 2528 (1985) and published in the Government Gazette. The provisions are thus applicable by law as per Article 28 of the Attorney Act BE 2528 (1985).

Therefore, it is pertinently essential that when an application is made by the inquiry officials for a search warrant, the officials have to provide information to the Court to indicate that a warrant is being requested for the search of a vehicle belonging to an attorney of the alleged offenders. As a result, the Court would review the information coupled with the search warrant application tendered by the inquiry official in light of the Act on Regulation of Judicial Officials of the Court of Justice regarding how to issue arrest and search warrants in a criminal suit B.E.2545 (2002)’s Article 18 which stipulates that “In case the arrest or search cannot be conducted since constitutional provisions or other legal provisions provide for immunity or privilege of a person or of a place, a compliance to such laws and regulations must be made.” And according to the Act, the performance of duties by attorney warrants immunity as per Article 18 of the Act on Regulation of Judicial Officials.

The Human Rights Lawyers Association (HRLA) deems it important that the inquiry official must provide information to the Court that the warrant sought is intended for a search of an attorney’s car since the information is highly relevant to how the judge would make their discretion whether to grant the search warrant as requested for or not. Without such information being given to the Court, the issuance of such warrant might become unlawful. Any evidence found during the search will become inadmissible in the Court. The supply of such information is essential for the Court to review that the exercise of power by the inquiry official falls within the boundary of the law and relevant regulations. This will also ensure an attorney can perform their duties independently without being subjected to intimidation from external power. It provides for fundamental safeguard of the rights to justice process and will help to uphold the exercise of the rights and freedom of people according to human rights principle and the rule of law.

With respect in rights and liberties of the people and human dignity

Human Rights Lawyers Association (HRLA)

25580629-135915.jpg