Uncategorized

30-06-2015 แถลงการณ์ อียู กรณีการจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ตามเอกสารที่แนบมาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  โดยแถลงการณ์ที่แนบมานี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้ในที่ http://www.eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_th.htm กรุงเทพฯ 30  มิถุนายน 2558 – การจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน จากข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากการชุมนุมอย่างสันติของพวกเขาในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นพัฒนาการที่น่ากังวล สหภาพยุโรปมีความเชื่อในสิทธิของคนทุกคนในการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสันติและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันของประเทศไทยภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นจะต้องได้รับการค้ำชูและศาลทหารไม่ควรถูกนำมาใช้กับพลเรือน * * * * * * * * * * The European Union Delegation issued the following EU local statement in agreement with the EU Heads of Mission in Thailand. Attached are PDF versions of the statement in Thai… Continue reading 30-06-2015 แถลงการณ์ อียู กรณีการจับกุมนักศึกษาจำนวน 14 คน

Advertisements
Uncategorized

Front line Defenders_Update – Student human rights defenders arrested

  Update_Thailand_Dao_Din_hrds Front line Defenders 26 June 2015 Update – Student human rights defenders arrested On 26 June 2015, fourteen student activists, including seven human rights defenders from the Dao Din group, were arrested by the Thai police. The student human rights defenders and activists had been released on bail, following their original detention on… Continue reading Front line Defenders_Update – Student human rights defenders arrested

Uncategorized

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษา

แถลงการณ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษา กรุงเทพมหานคร (30 มิถุนายน 2558) - สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินคดีอาญาต่อนักศึกษาซึ่ง ถูกจับกุมเนื่องจากการชุมนุมโดยสงบในที่สาธารณะในกรุงเทพฯ และปล่อยตัวพวกเขาจากสถานที่ควบคุม โดยทันที สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนการใช้กฎหมายที่จำกัดเสรีภาพใน การแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจับกุมนักศึกษา 14 คน ในกรุงเทพฯ ตามหมายจับที่ ออกโดยศาลทหารในข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำเพื่อก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา ข้อกล่าวหานี้ถูกเชื่อมโยงกับการชุมนุมที่นักศึกษาจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน มาตรา 116 มีระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกินเจ็ดปี นักศึกษาได้ถูกออกหมายจับมาก่อนแล้วจากการจัดการชุมนุมโดยสงบทั้งในกรุงเทพฯ และในจังหวัดขอน แก่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบหนึ่งปีรัฐประหาร การชุมนุมดังกล่าวถูกกล่าวหา ว่าฝ่าฝืนคำสั่งฉบับที่ 3/2558 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งระบุห้ามการชุมนุมทาง การเมืองที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และมีระวางโทษสูงสุด… Continue reading สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษา

Uncategorized

CERD under the Early Warning and Urgent Action Procedure on DNA testing in the Deep South- attached UN letter

CERD EWUAP letter Thailand May 2015 คณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) ได้มีจดหมายถึงรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อสอบถามขอรายละเอียดและคำชี้แจงเพิ่มเติมในกรณี การเข้าตรวจค้นออฟฟิศ BUMI เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และการเก็บดีเอ็นเอ เยาวชนอาสาสมัครของ บูมีจำนวน 8 คน และความพยายามเข้าตรวจค้นออฟฟิศของ PERWANI จดหมายดังกล่าวยังได้ระบุถึงรายงานการเข้าตรวจเก็บดีเอ็นเอในปี 2555 ทั้งที่โรงเรียนปอเนอาะ (ตาร์เบียร์ตุลวาตันมูลนิธิ) จ.ยะลา และการตรวจดีเอ็นเอของประชาชนในอำเภอไม้แก่น ตำบลสาย ทอง ทางคณะกรรมการระบุว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว หากเป็นความจริง จะถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เลือก ปฏิบัติทางเชื้อชาติ ขัดแย้งกับอนุสัญญา และคณะกรรมการยังมีความกังวลในการเก็บดีเอ็นเอของเยาวชนโดยไม่ได้อธิบายหรือได้รับความยินยอมอย่างเต็มใจ คณะกรรมการยังเรียนร้องให้รัฐมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขจัดการตรวจเช็คบัตรประชาชนหรือการจับกุมบนพื้นฐานของการมุ่งปฏิบัติการไปที่เชื้อชาติใดเชื่อชาติหนึ่ง รวมถึงทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระหว่างประเทศและตรวจสอบข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นและนำตัวบุคคลกระทำผิดมารับผิดชอบ คณะกรรมการขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ระบุข้างต้นภายในวันที่ 31ตุลาคม 2558 โดยขอข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เหตุผลที่จนท.ทำการเก็บดีเอ็นเอกรณีของอาสาสมัครเยาวชน 2. มาตรการที่บังคับใช้เืพื่อติดตามตรวจสอบผลการบังคับใช้กฎหมายพิิเศษในพท.สามจังหวัดให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน 3.มาตรการที่จะปกป้องคุ้มครองให้ภาคประชาสังคมไม่ถูกข่มขู่หรือคุกคาม 4. มาตราการที่จะใช้สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิที่ระบุไว้ในจดหมายและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบหรือไม่… Continue reading CERD under the Early Warning and Urgent Action Procedure on DNA testing in the Deep South- attached UN letter

Uncategorized

OPen Letter: An inquiry into the issuance of search warrant of attorney’s vehicle urged

For immediate release on 29 June 2015 An open letter An inquiry into the issuance of search warrant of attorney’s vehicle urged (Attorney of the Thai Lawyers for Human Rights) On 27 June 2015, inquiry officials from the Samranrat Police Station have applied for a search warrant of the vehicle with license plate no. Kor… Continue reading OPen Letter: An inquiry into the issuance of search warrant of attorney’s vehicle urged