ผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการตรวจเก็บดีเอ็นเอโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

CCF11052558_00002

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เผยแพร่ผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติการตรวจเก็บดีเอ็นเอโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

images nhrc

Advertisements