คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในภาวะวิกฤต สัมภาษณ์โดย ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง วารสารผู้ไถ่_April 2015

11209638_1001323826545585_6241317544531712902_n

Download at PT97-01nhrc-in-crisis interview on NHRC

Advertisements