ขอให้ภูธรภาค 7 เร่งรัดคลี่คลายคดีการบังคับให้บุคคลสูญหาย คดีบิลลี่ก่อนครบรอบหนึ่งปี

2015-03-11_news alert on billy investigation25580221-114707.jpg

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ใบแจ้งข่าว

ขอให้ภูธรภาค  7 เร่งรัดคลี่คลายคดีการบังคับให้บุคคลสูญหาย

กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ ก่อนครบรอบหนึ่งปี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมส่งจดหมายต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  ระบุว่า  ตามที่ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้สืบสวนสอบสวนคดีอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับให้บุคคลสูญหาย   กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ ซึ่งเป็นกรณีสืบเนื่องจากการที่ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรและพวกได้ควบคุมตัวนายพอละจีไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557   แล้วอ้างว่ามีการปล่อยตัวนายพอละจีไปแล้ว  แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ไม่มีใครได้พบเห็นนายพอละจีและไม่ทราบชะตากรรม นับแต่บัดนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม นั้น

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีการกำหนดความรับผิดทางอาญากรณีมีการบังคับให้บุคคลสูญหาย ตามกฎหมายของไทย  แต่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้มีการบังคับให้บุคคลสูญหายขององค์การสหประชาชาติไว้เมื่อ 9 มกราคม 2555  เท่ากับเป็นการยอมรับถึงความสำคัญของการป้องกันมิให้มีการบังคับให้บุคคลสูญหายและตระหนักว่าการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  จากการติดตามกรณีการหายตัวไปของนายพอละจีขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหว่างประเทศ รวมทั้งจากคณะทำงานเรื่องคนหายขององค์กรสหประชาชาติและคณะกรรมการขององค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานหลายฝ่ายได้แสดงความห่วงใยต่อการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว      จากการติดตามของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่ามีความล้าช้าในการสืบสวนสอบสวนคดี รวมทั้งการขาดซึ่งข้อมูลด้านความคืบหน้าของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะสื่อสารกับญาติของนายพอละจี และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความเป็นมืออาชีพโดยจัดให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีต่อไปโดยพลันและอย่างเป็นอิสระ

อย่างไรก็ดีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนดังกล่าวอาจประสบกับความยากลำบากในการสืบหาพยานหลักฐาน อิทธิพลท้องถิ่น ความหวาดกลัวของพยาน ภูมิประเทศของสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกลไกสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและเป็นที่พึ่งของญาติ เพื่อน และประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการที่จะพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยมีความจริงใจ ในการใช้ศักยภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถในการคลี่คลายคดีสำคัญดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยการหายไปของนายพอละจี รักจงเจริญจะครบรอบหนึ่งปีในวันที่ 17 เมษายนนี้

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  02-6934939

Advertisements