Uncategorized

ทำไมการซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้สารภาพปัจจุบันจึงไม่มีบาดแผล

ทำไมการซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้สารภาพปัจจุบันจึงไม่มีบาดแผล 1. การทรมานมักเกิดขึ้นก่อนการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีหลักการว่าต้องมีทนายร่วมรับฟังการสอบสวน การทรมานมักเกิดขึ้นในบริบทใหม่ที่จนท. อ้างว่า "ซักถาม" เช่น เรียกผู้ต้องสงสัยมาถาม เรียกมาให้ข้อมูล โดยไม่มีการตั้งข้อหา ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีพยานเป็นบุคคลภายนอก นอกจากจนท.กับผู้ต้องสงสัย สถานที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานที่ราชการ มักเป็นห้องพักโรงแรม ในรถตู้ หรือบนรถ ระหว่างการเดินทาง จึงไม่มีหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในการควบคุมตัวของจนท. เป็นการควบคุมตัวนอกกฎหมาย 2. รูปแบบการทรมานที่ไม่ปรากฎบาดแผลตามเนื้อตัวร่างกายถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเช่น การขู่ให้กลัว ขู่จะฆ่า การสร้างสถานการณ์ใกล้เคียงกับความตาย เช่น ขู่ว่าจะถ่วงน้ำ โยนลงจากฮอลิคับเตอร์ การยิงปืนใส่ข้างหู การขู่ว่าจะใช้ไฟฟ้าซ๊อด (โดยมีอุปกรณ์อยู่ข้างๆ ) การใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวเพื่อให้ขาดอากาศหายใจ (บางกรณีมีการกัดให้ขาดได้ แต่ก็กระทำหลายๆ ครั้ง หรือใส่ถุงพลาสติกหลายชั้น) การใช้ผ้าปิดหน้าแล้วนำน้ำมารดให้เหมือนจมน้ำ (water boarding) การปิดตาตลอดระยะเวลาการ "ซักถาม" ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือ "การสอบสวน" การบังคับให้ออกกำลังกายหลายร้อยครั้งเช่น ยืนนั่ง วิดพื้น เดินขึ้นลง และอื่นๆ รูปแบบการทรมานทางร่างกายมักเกิดขึ้นในล่มผ้า ด้วยอุปกรณ์ที่ปกปิดเพื่อไม่ให้เกิดร่องรอย เช่น ไม้พันด้วยผ้า ตีหรือทุบบริเวณช่องท้องหรือหน้าอกจะไม่ปรากฎบาดแผลด้านนอกแต่เกิดด้านใน… Continue reading ทำไมการซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้สารภาพปัจจุบันจึงไม่มีบาดแผล

Advertisements