rule of law, Thai National politic

น้ำตา คน ป่า: จุดเริ่มต้นของหยดน้ำตา กรณีศึกษา บ้านเลาวู ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตา คน ป่า: จุดเริ่มต้นของหยดน้ำตา กรณีศึกษา บ้านเลาวู ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ‘คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้...’ จากคำสั่งฉบับดังกล่าวส่งผลให้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง ทำลายหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าและหนึ่งในนั้นคือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเลาวูตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าอุทยาน ทหาร ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดงหรือชื่อเดิมว่าอุทยานแห่งชาติภูเชียงดาว ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่คณะเดิมเข้ามาอีกครั้งพร้อมเฮลิคอปเตอร์ และสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมทั้งแถลงข่าวยึดคืนพื้นที่ 1,500 ไร่ ระหว่างหมู่บ้านปานกลางและหมู่บ้านเลาวูและมีคำสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่อุทยานผาแดง ซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแดงหรือเดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มีเนื้อที่ประมาณ… Continue reading น้ำตา คน ป่า: จุดเริ่มต้นของหยดน้ำตา กรณีศึกษา บ้านเลาวู ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Advertisements