Uncategorized

18-09-2014_ Press release_urge_removal_chaiwat-limlikidakson_billy case

download 18-09-2014-Press statement on removal chaiwat_ Kaengkajan -billy case_sent2 แถลงการณ์ เผยแพร่วันที่ 18 กันยายน 2557 ขอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พักราชการนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เมื่อวันที่ 18 กันยายน องค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายนามด้านล่างจะจัดส่งจดหมายเปิดผนึกขอให้อธิบดี อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพักราชการนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร โดยมีเนื้อหาดังนี้ สืบเนื่องจากความขัดแย้งในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นป่าสำคัญของชาติคือความขัดแย้งในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีการเผาทำลายบ้าน ยุ้งฉาง และข้าวของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดั้งเดิม จนนำมาสู่กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุดคือกรณี นายพอละจี รักจงเจริญ ถูกนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อีก 3 นายได้ควบคุมตัวในเขตอุทยานแห่งชาติกระจาน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 และไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายนามที่แนบมานี้ ขอนำเสนอข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาขอให้พักราชการนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ดังนี้ 1. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นจำเลยในคดีอาญาเลขดำที่… Continue reading 18-09-2014_ Press release_urge_removal_chaiwat-limlikidakson_billy case

Advertisements