ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง 15พค.2557

เผยแพร่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

แถลงการณ์

ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง

ตามที่ เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบยิงระเบิดเข้าใส่พื้นที่ชุมนุมของคณะกรรมการประสานงานประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ (กปปส.) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ 22 รายและเสียชีวิตจำนวน 3 ราย รวมทั้งกรณีที่มีข่าวการทำร้ายประชาชนใกล้สถานที่ชุมนุมของ กปปส. ในหลายกรณี หากนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 มีผู้บาดเจ็บจากความรุนแรงทางการเมืองในกรุงเทพมหานครจำนวน 783 ราย เสียชีวิต 24 ราย ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีผู้บาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 3 ราย ตามข้อมูลในเว็บไซท์ศูนย์เอราวัณ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่มีหลายชื่อข้างท้าย มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าว จึงขอประณามผู้ก่อความความรุนแรง ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดตามเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเป็นเสรีภาพที่เด็ดขาดและถูกรับรองโดยมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) รัฐและประชาชนด้วยกันเองไม่อาจละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ไม่ว่าตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงหรือฉุกเฉินเช่นใด ยกเว้นเป็นการกระทำภายใต้กฎหมาย การก่อเหตุความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม หรือประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณพื้นที่ชุมนุมย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา

2. เสรีภาพในการชุมนุม เป็นเสรีภาพที่สำคัญในการแสดงออกของระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) อย่างไรก็ตามการใช้เสรีภาพดังกล่าวจะกระทบถึงสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพอื่นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไม่ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องให้

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องประชาชนทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป รวมถึงเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดในเหตุการณ์ต่างๆมาลงโทษโดยเร็วที่สุด เพราะการบังคับใช้กฎหมายอย่างอิสระเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพย่อมทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีผลโดยตรงให้ความเสี่ยงในการก่อเหตุความรุนแรงทางการเมืองสามารถคลี่คลายลงได้

2. เราขอเรียกร้องประชาชนทุกฝ่ายไม่ควรสนับสนุนและแสดงความยินดีกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มบุคคลที่กระทำการนอกกฎหมายเพื่อทำร้ายหรือเข่นฆ่าบุคคลอื่นที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากฝ่ายตนเอง เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงตอบโต้กับความรุนแรง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้และยิ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงและการสูญเสียมากขึ้น

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ศูนย์ข้อมูลชุมชน

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

Advertisements

แม่ อาดิล สาแม เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัดยะลาวันนี้15 พค.2557

มูลนิธศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ใบแจ้งข่าว

แม่ อาดิล สาแม เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการควบคุมตัวต่อศาลจังหวัดยะลาวันนี้

ตามที่นายอาดิล สาแม ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเป็นเวลา 7 วัน และถูกควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯ อีก 14 วัน วันนี้ แม่ของนายอาดิล สาแม เตรียมยื่นคำร้องคัดค้านการขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯ ต่อศาลจังหวัดยะลา เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวอีกต่อไป

นายอาดิล สาแม ถูกจับเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 และได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับกุมและควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก จนมีการนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล โดยก่อนหน้านี้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯ ที่ศปก.ตร.สน. ยะลา

นายอาดิล สาแม เคยเป็นผู้เสียหายในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดทหารบกปัตตานีฟ้องเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยในขณะนั้นมีอายุเพียง 14 ปี ซึ่งคดีดังกล่าวศาลจังหวัดทหารบกปัตตานีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ในคดีหมายเลขดำที่ 11 ก./2553 โดยจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริง จึงพิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา 2 ปี แต่บังคับโทษปรับ และได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อกรณีดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

มูลนิธศูนย์ทนายความมุสลิม

และมูลนิธิศูนย์ทนายค
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ทนายความ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดยะลา 081-5987688

นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 083-1896598

25570515-135752.jpg