Uncategorized

ILAW ชวนสนทนากับอดีตคนห้องกรงตัวจริงเสียงจริง ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกหลังกำแพงสูง 17may 2014:16:00-20:00

iLaw ร่วมกับ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ชวนมานั่งคุยสบายๆ ในบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน “คุยกับคนห้องกรง & ประกาศรางวัลประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่” วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00-20.00 น. ห้อง LA.107-108 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ILAW ชมนิทรรศการรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่ภายใต้แนวคิด "นักโทษก็เป็นคน" สนทนากับอดีตคนห้องกรงตัวจริงเสียงจริง ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกหลังกำแพงสูง และร่วมงานประกาศรางวัลประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่ ที่เหมาะกับชีวิตคนห้องกรงและเคารพความเป็นมนุษย์ กำหนดการ 16.00-16.30 น. ลงทะเบียน ฉายตัวอย่างหนังนักโทษน่าดู 16.30-18.30 น. คุยกับคนห้องกรง “เรื่องเล่าชาวคุก : ประสบการณ์ตรงจากอดีตนักโทษ” ร่วมเสวนาโดย อดีตผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพ อดีตผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง อดีตผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ 18.30-19.30 น. วงเสวนา “ชุดนักโทษ กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เสวนาโดย กรรมการตัดสินรางวัลการประกวดออกแบบชุดนักโทษใหม่ อ.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พรเพ็ญ… Continue reading ILAW ชวนสนทนากับอดีตคนห้องกรงตัวจริงเสียงจริง ที่จะพาคุณไปรู้จักโลกหลังกำแพงสูง 17may 2014:16:00-20:00

Advertisements