เปิดคำสั่งแก้ไข ระเบียบตำรวจ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพ

ระเบียบตำรวจ_การห้ามเผยแพร่ ภาพ แถลงข่าวฯ_2550 เพิ่มเติม

Advertisements