จดหมายเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4 กรณีขอให้ตรวจสอบกรณีนายอาดิล สาแม ได้รับบาดเจ็บขณะถูกจับกุมและควบคุมตัว ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

จดหมายเปิดผนึกฉบับส่งแม่ทัพภาคที่สี่ และสำเนาส่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

หนังสือร้องเรียน อาดิล สาแม แม่ทัพภาค 4
English version: 02-05-2014_letter to ISOC- on Adil

เอกสารแนบ ใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2557
ใบรับรองแพทย์อาดิล สาแม
เอกสารแนบภาษาอังกฤษ medical certificate Medical_certificate- adil as of 26 April 2014

แถลงการณ์ของทางกอรมน วันที่ 8 พค. 2557
หน้าที่ 1
isoc press release 1
หน้าที่ 2
isoc press release 2

Advertisements

เปิดคำสั่งแก้ไข ระเบียบตำรวจ การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพ

ระเบียบตำรวจ_การห้ามเผยแพร่ ภาพ แถลงข่าวฯ_2550 เพิ่มเติม