Uncategorized

เปิดบทวิเคราะห์ คำพิพากษาฎีกา คดีอันวาร์ อาจละเมิด ICCPR และสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม

ใบแจ้งข่าว ยื่นหนังสือถึงคณะทำงานว่าด้วยเรื่องควบคุมคุมขังโดยพลการ กรณีนายอัณวัร sent3 เผยแพร่วันที่ 1 พค. 2557 เปิดบทวิเคราะห์ คำพิพากษาฎีกา คดีอันวาร์ อาจละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และละเมิดสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วันครบรอบหนึ่งปีวันนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนายนายมูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ หรืออันวาร์ นางสาวรอมือละห์ แซเยะภรรยาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมส่งเรื่องร้องเรียนถึงคณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวและคุมขังโดยพลการขององค์กรสหประชาชาติ (UN Working Group on Arbitrary Detention) โดยเชื่อว่ามีการใช้พยานหลักฐานจากคำบอกเหล่าในคดีอัณวัรนั้นขัดกับหลักกฎหมายในประเทศไทยที่ต้องรับฟังพยานบอกเล่าอย่างระมัดระวังและอาจขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ จนทำให้การพิจารณาและคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลฎีกาที่ให้นายอัณวรมีความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายอัณวรถูกละเมิดสิทธิตาม ข้อ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่ระบุว่า” ในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม โดยตุลาการที่มีอำนาจ เป็นอิสระ และเป็นกลาง” ในกรณีนี้ปรากฏอาจว่ามีการละเมิดหลักประกันขั้นต่่ำตามสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมเกิดขึ้น โดยเฉพาะ เพื่อพิจารณาถึงหลักการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม หลักอาวุธที่เท่าเทียมกัน (equality of arms) เเละสิทธิในการตรวจสอบพยาน โดยทั่วไปแล้วจำเลยส่วนใหญ่ถือว่ามีความเสียเปรียบในแง่ของทรัพยากรเมื่อเทียบกับรัฐ ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมต้องรับประกันสิทธิของจำเลยในการคัดค้านหลักฐานจากฝ่ายอัยการ แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดแน่นอนว่าต้องใช้พยานหลักฐานที่ปรากฏตัวต่อศาลได้เท่านั้น เมื่อในคดีของอัณวร อัยการไม่สามารถนำพยานมาให้การในชั้นศาล มีแต่เพียงพยานชาวบ้านหนึ่งปากและพยานตำรวจสามปาก ทำให้ทนายความจำเลยไม่สามารถดำเนินการซักค้านเมื่อจำเป็น เพื่อยืนยันความเที่ยงธรรมของการพิจารณาคดี… Continue reading เปิดบทวิเคราะห์ คำพิพากษาฎีกา คดีอันวาร์ อาจละเมิด ICCPR และสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม

Advertisements
Mayateng_missing case

เปิด 59 คำถามต่อผู้แทนประเทศไทย ในเวทีรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย

สรุปประเด็นและคำถามต่อผู้แทนไทย ต่อสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีด้วยนั้น ได้พิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ในวันที่ 30 เมษายน สรุปแนวคำถามได้ดังนี้ บทนำ ทางคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของยูเอ็นขอแสดงความยินดี ว่าได้ยินว่าประเทศไทย ห้ามไม่ให้มีการทรมาน และไม่ยอมให้มีการทรมานเกิดขึ้น ยินดีด้วยว่าประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิก ของ OPCAT ภายในปี 2015 คำถามมีดังนี้ 1. NHRC จะมีทำหน้าที่เป็น NPM หมายถึงศักยภาพในการเข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว อยากจะให้กำหนดระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกในพิธีสารเลือกรับเรื่องการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว OPCAT ว่าจะดำเนินการเมื่อใดและการจัดทำให้เกิด NPMจะเกิดขึ้นเมื่อใด 2. ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสํญญาป้องกันคนหาย น่าจะระบุได้ว่าจะให้สัตยาบันเมื่อไร 3. การอนุญาตให้มีการเยี่ยมประเทศไทยของผู้แทนพิเศษฯต่อต้านการทรมาน เป็นสิ่งที่น่ายินดี 4. เราจะพูดคุยกันเรื่องการป้องกันการทรมาน ในหลายประเด็นด้วยกันดังนี้ คือเรื่องการไต่สวนการตาย /การร้องเรียนเรื่องทรมานและคนหาย / เรื่องตำรวจ… Continue reading เปิด 59 คำถามต่อผู้แทนประเทศไทย ในเวทีรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย