Uncategorized

25 เม.ย. 57 กรรมการสิทธิฯเรียกกองทัพเรือแจง กรณีภูเก็ตหวาน

เผยแพร่ 24 เมษายน 2557

ใบแจ้งข่าว

25 เม.ย. 57 กรรมการสิทธิฯเรียกกองทัพเรือแจง กรณีภูเก็ตหวาน

พรุ่งนี้ (25 เมษายน 2557) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีที่ “ภูเก็ตหวาน” ถูกกองทัพเรือดำเนินคดี ฐานหมิ่นประมาทและละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ตามที่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายอลัน มอริสัน และนางสาวชุติมา สีดาเสถียร ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวภูเก็ตหวาน (WWW.PHUKETWAN.COM) ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีละเมิดสิทธิการนำเสนอข่าวโดยใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 นั้น

ล่าสุด ในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้บรรจุวาระการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ในการประชุมวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยได้เชิญผู้แทนกองทัพเรือและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมฟังการชี้แจงดังกล่าว แต่ผู้ถูกร้องไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าฟัง

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีวาระการประชุมตรวจสอบเรื่องการหายตัวไปของ “นายบิลลี่” ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

นางสาวชุติมา สีดาเสถียร 089 472 5117

นายพนม บุตะเขียว 085 468 1555

ดูรายละเอียดคดีนี้เพิ่มเติมได้ที่

http://phuketwan.com/tourism/phuket-journalists-face-court-april-says-prosecutor-20042/

หรือ freedom.ilaw.or.th/case/554

Advertisements