Uncategorized

ทำไมต้องพาบิลลี่มาเจนีวา

ทำไมต้องพาบิลลี่มาเจนีวา. โดยพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ การเดินทางมาเจนีวา เพื่อรายงานต่อองค์การสหประชาชาติในครั้งนี้เราได้ทางมาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาการต่อต้านการทรมาน จัดให้มีการประชุมสามวัน วันที่ 29 ประชุมกับภาคประชาสังคมที่ร่วมส่งรายงานคู่ขนาน และรับฟังความเห็นเพิ่มเติม ก่อนที่คณะกรรมการ 10 ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ จะรับฟังคำชี้แจง รายงานจากรัฐบาลไทยเป็นเวลาสองวันคือวันที่30 ตรงเวลาประเทศไทย 15:00-17;00 เวลาห่างกัน 5 ชั่วโมง และตัวแทนรัฐบาลเท่าที่ทราบมีมาด้วยกัน 20 กว่าคน จะตอบคำถามที่ได้จากวันที่ 30 ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 1 พฤษภาคมจะใช้เวลาอีก 3ชั่วโมง ตรงกับเวลาไทย 20:00-22:00 เพื่อตอบคำถามค่ะ เราเห็นว่าการหายตัวไปของบิลลี่ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ปรากฎว่าบิลลี่ถูกควบคุมตัวโดยจนท.อุทยานเป็นข้อเท็จจริง และการที่บิลลี่ยังไม่กลับมาเท่ากับว่าเขายังคงถูกจำกัดเสรีภาพ การถูกจำกัดเสรีภาพโดยไม่ได้พบปะญาติ หรือบุคคลอื่นเป็นการละเมิดสิทธิฯ และเสี่ยงต่อการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม แม้ว่าจะอ้างว่าเป็นการควบคุมเนื่องจากการครอบครองน้ำผึ้งที่ผิดกฎหมายอุทยาน แต่ข้ออ้างดังกล่าวก็มีข้อสงสัยจากในพื้นที่ และ อีกทั้งข้อเท็จจริงจากผู้ควบคุมตัวนายบิลลี่ว่าปล่อยตัวไปแล้วก็มีประเด็นน่าสงสัย ทำให้เชื่อว่าบิลลี่ยังคงถูกจำกัดเสรีภาพและเสี่ยงต่อการทรมาน ซึ่งจะมีการร้องเรียนต่อองค์กรสหประชาชาติในกลไกอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะทำงานเรื่องคนหาย ผู้แทนพิเศษเรื่องนักต่อสู้เพืื่อสิทธิมนุษยชนด้วย และคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เนื่องจากนายบิลลี่มีสถานะเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง จากประวัติของชุมชนและประวัติการทำงานของบิลลี่ จึงเชื่อว่า สาเหตุของการควบคุมไม่น่าเกิดขึ้นจากการครอบครองน้ำผึ้ง 5 ขวด… Continue reading ทำไมต้องพาบิลลี่มาเจนีวา

Advertisements
Uncategorized

Open Letter writen by Billy, Poh la chi Rakjongcharoen- Thai and English version

จดหมายฉบับนี้นายบิลลี่พกติดตัวตลอดเวลา กำลังเตรียมที่จัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านบางกลอย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ Open Letter writen by Billy, Poh la chi Rakjongjaroean- Thai and English version English version is below: เปิดจดหมายที่ไม่ได้ส่งของบิลลี่ พวกเราชาวบ้าน บ้านบางกลอยบน จึงเรียนมาเพื่อขอความเป็นธรรมจากท่าน เนื่องจากพวกเราชาวบ้านบ้านบางกลอยบน อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บรรพบุรุษหลาย 100 ปีแล้ว แต่ป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ พวกเราประกอบอาชีพทำไร่หมุนเวียน อยู่กันแบบพอมีพอกินไม่เดือนร้อน หลังจากนั้นมาพอถึงปี พ.ศ. 2539 ได้มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ขึ้นไปที่บางกลอยบน แล้วบอกกับพวกเราว่า พวกเราต้องลงไปอยู่บางกลอยล่าง โดยอ้างว่าป่าไม้ต้นน้ำจะถูกทำลาย เขาจะจัดสรรพื้นที่ทำกินครอบครัวละ 7-8 ไร่ และช่วยเหลือเรื่องอาหารการกิน 3 ปี ในตอนนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เชื่อจึงได้ลงไปอยู่ยังบางกลอยล่าง แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ลงไป พวกเขายังอยู่บางกลอยบนเหมือนเดิม ส่วนชาวบ้านลงไปนั้นมีทั้งหมด 57 ครอบครัว พอลงไปถึง เจ้าหน้าที่อุทยานไม่มีที่จัดสรรใหม่ให้ เจ้าหน้าที่อุทยานจึงจัดสรรที่ทำกินของคนโป่งลึกให้กับคนบางกลอยที่ลงไป ทำให้คนโป่งลึกมีพื้นที่ทำกินน้อยลงไม่เพียงพอให้กับลูกหลาน พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่อุทยานจัดให้คนบางกลอยนั้นได้ไม่ครบทุกครอบครัว… Continue reading Open Letter writen by Billy, Poh la chi Rakjongcharoen- Thai and English version

Migrant workers' rights

ภาคประชาสังคม จัดส่งรายงานการบังคับส่งกลับและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีต่อกรณีชาวโรฮิงยา รวมทั้งสภาพปัญหาการควบคุมตัวตามกฎหมายคนเข้าเมือง ต่อผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และ แรงงานข้ามชาติต่อองค์การสหประชาชาติ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เผยแพร่วันที่ 29 เมษายน 2557 ใบแจ้งข่าว ภาคประชาสังคม จัดส่งรายงานการบังคับส่งกลับและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีต่อกรณีชาวโรฮิงยา รวมทั้งสภาพปัญหาการควบคุมตัวตามกฎหมายคนเข้าเมือง ต่อผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และ แรงงานข้ามชาติต่อองค์การสหประชาชาติ ตามที่องค์กรเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม,กลุ่มด้วยใจ จ. สงขลา, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ จชต., เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี,มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และมีองค์กรที่สนับสนุนการจัดทำรายงานและการจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯได้แก่ เครือข่ายแรงงานแม่โขง, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เชียงใหม่, สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังคนไร้รัฐ, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน, ศูนย์ปฎิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อคณะกรรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติไปแล้วนั้น ในรายงานคู่ขนานฉบับที่ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายได้จัดทำขึ้น นอกจากนำเสนอประเด็นเรืื่องการทรมานในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้แล้ว รายงานบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ได้นำเสนอถึงข้อบทที่เกี่ยวกับการบังคับส่งกลับบุคคล เช่นแรงงานข้ามชาติ ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย หรือผู้ลี้ภัย ไปสู่อันตรายหรือความเสี่ยงว่าจะถูกทรมาน โดยมีข้อเสนอดังนี้ 1. ประเทศไทยต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเเละต้องยึดหลักการไม่ส่งกลับบุคคลไปสู่อันตราย ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ข้อ 3 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายมูลนิติธรรมประเพณีระหว่างประเทศ… Continue reading ภาคประชาสังคม จัดส่งรายงานการบังคับส่งกลับและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีต่อกรณีชาวโรฮิงยา รวมทั้งสภาพปัญหาการควบคุมตัวตามกฎหมายคนเข้าเมือง ต่อผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และ แรงงานข้ามชาติต่อองค์การสหประชาชาติ

Uncategorized

รัฐบาลไทยต้องสืบสวนการหายตัวไปของบิลลี่อย่างเร่งด่วน-แถลงการณืร่วมICJ/CrCF/HRLA

English is below แถลงการณ์ร่วม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนษยชน (HRLA) เผยแพร่วันที่28เมษายน2557 รัฐบาลไทยต้องสืบสวนการหายตัวไปของบิลลี่อย่างเร่งด่วน คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนษยชน (HRLA) เรียกร้องให้รัฐบาลไทย ดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดและเป็นกลางของการ หายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้าย ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 การเรียกร้องครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ร่วมกันที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ทำตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ เพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จ จริงที่อยู่แวดล้อมการหายตัวไปของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ICJ CRCF HRLA ได้เดินทางไปที่อำเภอแก่งกระจาน โดยเข้าไปตรวจสอบด่านตรวจที่บิลลี่ถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้าย ได้สังเกตการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจในพื้นที่และ สัมภาษณ์พยานหลัก ซึ่งรวมถึงภรรยาของบิลลี่และนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 นางสาวพิณนภา… Continue reading รัฐบาลไทยต้องสืบสวนการหายตัวไปของบิลลี่อย่างเร่งด่วน-แถลงการณืร่วมICJ/CrCF/HRLA

Uncategorized

ประเทศไทยจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติ

ประเทศไทยจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติ นครเจนีวา (๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) คณะกรรมการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติจะทำการตรวจสอบสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ ๓๐ เมษายน และ ๑ พฤษภาคม โดยการประชุมนี้จะมีการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศสดทางเว็ปไซต์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๕๕ ประเทศที่เป็นสมาชิกกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี โดยประเทศที่เป็นสมาชิกกับอนุสัญญาฯ นี้ต้องถูกตรวจสอบประวัติอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการฯ ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกผู้เชี่ยวชาญอิสระจำนวน ๑๐ คน คณะกรรมการฯ จะสนทนากับคณะผู้แทนรัฐบาลไทยและรับฟังข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน การประชุมสาธารณะจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ เมษายน และในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑ พฤษภาคม (ตามเวลา ณ นครเจนีวา) โดยการประชุมสามารถชมสดได้ที่เว็ป http://www.treatybodywebcast.org สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำกรุงเทพมหานครจะทำการฉายการประชุมสดวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ศูนย์ประชุมของสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนิน รายงานต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการประชุมนี้สามารถดาวโหลดได้ที่เว็ป http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=890&Lang=en คณะกรรมการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติจะเผยแพร่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่เว็ปนี้ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม งานแถลงข่าวโดยคณะกรรมการฯ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓… Continue reading ประเทศไทยจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติ