เปิด คำแนะนำประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับการพิจารณาส่งผู้ต้องหาไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 21 พรบ.ความมั่นคง

คำแนะนำประธานศาลฎีกา_พรบ.ความมั่นคง_ม.21[1]
ประธานศาลฎีกา

Advertisements