UN expert on right to safe drinking water and sanitation launches first mission to Thailand -1-7 Feb 2013

ผู้แทนยูเอ็นเรื่องสิทธิในการเข้าถึงน้้ำดื่มที่สะอาดและความสะอาดจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมเมืองไทยครั้งแรก

UN expert on right to safe drinking water and sanitation launches first mission to Thailand

GENEVA / BANGKOK (29 January 2013) – United Nations Special Rapporteur Catarina de Albuquerque will visit Thailand from 1 to 8 February 2013 to assess the country’s developments and remaining challenges toward the realization of the human rights to water and sanitation.

“I will focus on the specific situation of people living in rural areas and informal settlements, as well as of those belonging to disadvantaged groups including minorities and migrant workers. I will also explore some water contamination cases,” said Ms. de Albuquerque, announcing her first official visit to Thailand.

The Special Rapporteur, who is visiting the country at the invitation of the Thai authorities, will meet with representatives from the Government, as well as from international organizations, civil society and communities in Bangkok and Chiang Mai.

At the end of her eight-day visit, Ms. de Albuquerque will share with the media the preliminary findings of her mission at a press conference on 8 February at 11:00 am, at the premises of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

Based on the information obtained during the mission, the Special Rapporteur will present a comprehensive report to a forthcoming session of the UN Human Rights Council, which will include her final findings and recommendations to the Government of Thailand.

Catarina de Albuquerque is the first UN Special Rapporteur on the right to safe drinking water and sanitation. She was appointed by the Human Rights Council in 2008. Ms. de Albuquerque is a Professor at the Law Faculties of the Universities of Braga, Coimbra and of the American University’s Washington College of Law. She is a senior legal advisor at the Prosecutor General’s Office. Learn more, log on to: http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx

UN Human Rights, country page – Thailand: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx

For more information and press inquiries, please contact:
Madoka Saji (OHCHR Geneva): +41 79 201 0124 / msaji@ohchr.org
Laurent Meillan (OHCHR Bangkok): +66 22 88 1605 / meillan@un.org

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

25560130-151233.jpg

Advertisements

Sombath Somphone & Beyond: Human Rights Violation in the Mekong Region and its Impact on Mekong Youth by AI Thailand

[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN]
เรียนสมาชิก AI Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมในงาน ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาว “มองไปไกลกว่ากรณี สมบัด สมพอน ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว” วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวทีสาธารณะ “มุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่ออาเซียนและผลกระทบต่อเยาวชน” (Youth Perception on ASEAN and its implications on Youth) โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พูดคุยในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ การบังคับบุคคลให้สูญหาย (Enforce Disappearance) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) ความผูกพันเชิงวัฒนธรรม (Cultural Affinity)

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวร่วมจัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance- TERRA) และ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

กำหนดการ
15.00 น. เริ่มลงทะเบียน กิจกรรม Peace of Cake และศิลปะเพื่อสันติภาพบนผ้าใบ
15.30-16.00 น. ภูผา TU Band
16.00-16.30 น. ชมวีดีทัศน์ มิตรภาพของบทเพลงเพื่อสันติภาพข้ามพรมแดน โดย บิลลี่ (ปกาเกอญอ จาก พม่า), อุชิโอะ สิทธิไตร (ไทย-ญี่ปุ่น) และ น้องเพชร-แหวน ควรขจร วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
16.30-17.00 น. ตูน CU Band
17.00-17.15 น. ชมวีดีทัศน์ สรุปสถานการณ์ความรุนแรงในอาเซียน (People Testimony) & การเคลื่อนไหวเพื่อติดตามค้นหาท่านสมบัด สมพอน และขอเรียกร้องจากเยาวชน
17.15-18.30 น. เสวนา เรื่อง “มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน : ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว” โดย ประทับจิต นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, พชร สูงเด่น ตัวแทนเยาวชนจาก Mekong Peace Journey, อนุวัฒน์ พรหมมา โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, Zau Lawt จากรัฐคะฉิ่น (Kachin State) กำลังศึกษา ป.โท การพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, Neang Sovathana ตัวแทนจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-กัมพูชา (CTEP), Thi Anh Thu Nguyen จากเวียดนาม กำลังศึกษา ป.โท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ และ นวพร ศุภวิทย์กุล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
นำเสวนาโดย *นิ้วกลม
18.30-19.00 น. ดนตรีแห่งความหวัง โดย โฮป แฟมิลี่
19.00-19.30 น. บทเพลงแห่งรักและความผูกพันข้ามพรมแดน โดย อุชิโอะ สิทธิไตร และเพื่อน

> ร่วมกันทำสัญลักษณ์สันติภาพ สัญลักษณ์แห่งความหวังและการสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจสู่เพื่อนเยาวชนในประเทศลาว แม่โขง และอาเซียน ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคมนี้ร่วมกัน
> ร่วมกันใน ปฏิบัติการด่วน: พลเมืองลาวถูกลักพาตัว ไม่มีผู้ใดทราบข่าว เขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ เรียกร้องรัฐบาลลาวตรวจสอบกรณี “สมบัด สมพอน”
http://tinyurl.com/at8paur
*****************************************************
Dear Members,

Amnesty International Thailand would like to invite you to participate in youth panel discussion on “Sombath Somphone & Beyond: Human Rights Violation in the Mekong Region and its Impact on Mekong Youth” which will be held on 5 February 2013 from 15.30 – 19.30 at Laan Pridi, Thammasat University, Tha Prachan, Bangkok.

The Music for Peace and Youth Panel Discussion is part of the Project “Youth Perception on ASEAN and its implications on Youth”. The project aims to provide a space for young people who work for social change in the region to share information and experiences on regional concerns which relate to human rights violation like Enforced Disappearances or Freedom of Expression.

The Music for Peace and Youth Panel Discussion is organized by the Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University in collaboration with Thai Volunteer Service, Justice for Peace, TERRA (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance) and Amnesty International Thailand.

Schedule
15.00 Registration / Peace of Cake & Peace of Art activities
15.30-16.00 Phupa TU Band: Songs for Peace
16.00-16.30 Music Video “Friendship for Peace without borders” by Saw Billy Thina Thor (Karen, Myanmar), Ushio Sittitral (Thai-Japanese) & Petch-Wean Kuankachorn from RSU Counservatory of Music
16.30-17.00 Toon TU Band : Song for Peace
17.00-17.15 Video Screening: People Testimony & Movement of finding Sombath Somphone-the Message of Mekong Youth
17.15-18.30 Youth panel discussion “Sombath Somphone & Beyond : Human Rights Violation in Mekong Region Impacts on Mekong Youth” By Pratupjit Neelapaijit from Justice for Peace foundation, Anuwat Promma from the Young Leadership for Social Change Program of TVS, Patchara Sungden from Mekong Peace Journey, Zau Lawt (Kachin) MA student in international development studies at Chulalongkorn University, Neang Sovathana (Cambodia) representative of Cambodian-Thai Exchange Program, Thi Anh Thu Nguyen (Vietnam) MA student in Southeast Asia Studied at Chulalongkorn University, and Nawaphon Supawitkul from Amnesty International Thailand
18.30-19.00 Hope Family: songs for Hope & Peace
19.00-19.30 Songs of Love across the border by Ushio Sittitrai and friends

> Join Flash Mob for Peace to send messages of love and encouragement to our friends in Laos, Mekong and ASEAN.
> Join URGENT ACTION: LAO CITIZEN ABDUCTED, NOT SEEN OR HEARD FROM (Write for Rights for Sombath Somphone) http://tinyurl.com/afuu3c7

TOGETHER, WE CAN END ALL FORMS OF VIOLENCE IN THIS SOCIETY.
—-
Amnesty International Thailand
90/24 Ladpro Soi 1, Jomphol, Chatuchak, Bangkok THAILAND 10900
Phone: +66 (0) 2 513 8754, +66 (0) 2 513 8745
Fax: +66 (0) 2 939 2534
info@amnesty.or.th
http://www.amnesty.or.th

25560130-141454.jpg