CrCF/MAC: Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand, 12th Nov-Dec 2012

CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_12th Issue (Nov-Dec 2012)_Thai version

ฉบับที่ 12

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้
Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand
ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2555
บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

บทความนำ : ความสำเร็จภายใต้กฎหมายความมั่นคง โดย มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
• ข่าวสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการต่อต้านการทรมานยูเอ็น รับรองเอกสารใหม่ เน้นเรื่องการเยียวยาอย่างเป็นผลต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน
 เหตุฆ่านอกระบบกฎหมายผู้ต้องหาตามหมายจับในพื้นที่ทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 แถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้รัฐมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยต่อผู้นำศาสนา กรณีคนร้ายประกบยิงนายอับดุลลาเต๊ะ โต๊ะเดร์ อีหม่ามมัสยิดบ้านอูเบง
 ตัวแทนศูนย์ทนายความมุสลิม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย เข้าพบอนุกรรมการฯ วุฒิสภา
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลนางวันทนา แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากำชำ

Advertisements