ใบแจ้งข่าว: AI ขอให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเรื่อง URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย

imagesCAP9HV2X

เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2555

ใบแจ้งข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน องค์กร Amnesty International ที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ออกเอกสารเรียกร้องให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกจำนวนกว่า 2 ล้านคน ในเอกสาร UA: 340/12 Index: ASA 39/004/2012 Thailand เพื่อให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเรื่อง URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ชีวิตของครูและนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ครูอย่างน้อย 4 คนถูกฆ่าสังหารและสองคนได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 รายล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกฆ่าสังหารเสียชีวิตโดยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบที่ยิงเธอที่ศีรษะและที่หน้าอก ที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนเพียง 100 เมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 มีครูอย่างน้อย 4 คนตกเป็นเหยื่อของการสังหารและมีสองคนได้รับบาดเจ็บ ครูในพื้นที่นี้ตกเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประท้วงไม่เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องให้รัฐจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าและเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติความรุนแรง ทำให้โรงเรียนจำนวนกว่า 300 โรงเรียนในพื้นที่(จังหวัดปัตตานี)ปิดการเรียนการสอน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่อ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 โรงเรียนของรัฐและครูของรัฐตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง สื่อมวลชนรายงานตั้งแต่ปี 2547 มีครูและบุคคลาการทางการศึกษาเสียชีวิตกว่า 150 คน และบาดเจ็บกว่า 140 คน อีกทั้งมีการเผาโรงเรียนและโยนระเบิดใส่โรงเรียนหลายครั้ง ในระยะสองปีที่ผ่านมาไม่มีการเผาโรงเรียนจนกระทั่งเกิดเหตุอีกครั้งในปีพ.ศ. 2555 การโจมตีทหารชุดคุ้มครองครูและคุ้มครองรถนักเรียนทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไปด้วย”

โดยขอให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ หรือภาษาของคุณเองส่งถึง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการศอบต. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยเรียกร้อง สามประการคือ

n ให้รัฐจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนใต้โดยทันที

n รัฐต้องทำให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเหยื่อรวมทั้งญาติจะได้รับความเป็นยุติธรรม ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งการเยียวยาที่เหมาะสม

n แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีข้อท้าทายต่าง ๆมากมายเนื่องจากมีการปะทะอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิของกลุ่มก่อความไม่สงบ และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยคำนึงถึงพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

URGENT ACTION

Advertisements

ใบแจ้งข่าว: AI ขอให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเรื่อง URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย

imagesCAP9HV2X

เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2555

ใบแจ้งข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน องค์กร Amnesty International ที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ออกเอกสารเรียกร้องให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกจำนวนกว่า 2 ล้านคน ในเอกสาร UA: 340/12 Index: ASA 39/004/2012 Thailand เพื่อให้สมาชิกเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทยเรื่อง URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ชีวิตของครูและนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ครูอย่างน้อย 4 คนถูกฆ่าสังหารและสองคนได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 รายล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกฆ่าสังหารเสียชีวิตโดยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบที่ยิงเธอที่ศีรษะและที่หน้าอก ที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนเพียง 100 เมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 มีครูอย่างน้อย 4 คนตกเป็นเหยื่อของการสังหารและมีสองคนได้รับบาดเจ็บ ครูในพื้นที่นี้ตกเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประท้วงไม่เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องให้รัฐจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าและเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติความรุนแรง ทำให้โรงเรียนจำนวนกว่า 300 โรงเรียนในพื้นที่(จังหวัดปัตตานี)ปิดการเรียนการสอน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่อ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 โรงเรียนของรัฐและครูของรัฐตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง สื่อมวลชนรายงานตั้งแต่ปี 2547 มีครูและบุคคลาการทางการศึกษาเสียชีวิตกว่า 150 คน และบาดเจ็บกว่า 140 คน อีกทั้งมีการเผาโรงเรียนและโยนระเบิดใส่โรงเรียนหลายครั้ง ในระยะสองปีที่ผ่านมาไม่มีการเผาโรงเรียนจนกระทั่งเกิดเหตุอีกครั้งในปีพ.ศ. 2555 การโจมตีทหารชุดคุ้มครองครูและคุ้มครองรถนักเรียนทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไปด้วย”

โดยขอให้สมาชิกของ AI ทั่วโลกเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ หรือภาษาของคุณเองส่งถึง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการศอบต. และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยเรียกร้อง สามประการคือ

n ให้รัฐจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนใต้โดยทันที

n รัฐต้องทำให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเหยื่อรวมทั้งญาติจะได้รับความเป็นยุติธรรม ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งการเยียวยาที่เหมาะสม

n แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีข้อท้าทายต่าง ๆมากมายเนื่องจากมีการปะทะอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิของกลุ่มก่อความไม่สงบ และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยคำนึงถึงพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

URGENT ACTION

AI URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย ให้สมาชิก AI ทั่วประเทศเขียนจดหมายถึงรัฐบาลไทย

imagesCAP9HV2X

URGENT ACTION: ครูและนักเรียนตกเป็นเป้าหมายในประเทศไทย

ชีวิตของครูและนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ครูอย่างน้อย 4 คนถูกฆ่าสังหารและสองคนได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 รายล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีเมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกฆ่าสังหารเสียชีวิตโดยผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบที่ยิงเธอที่ศีรษะและที่หน้าอก ที่เกิดเหตุห่างจากโรงเรียนเพียง 100 เมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 มีครูอย่างน้อย 4 คนตกเป็นเหยื่อของการสังหารและมีสองคนได้รับบาดเจ็บ ครูในพื้นที่นี้ตกเป็นเป้าประสงค์ของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประท้วงไม่เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องให้รัฐจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าและเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติความรุนแรง ทำให้โรงเรียนจำนวนกว่า 300 โรงเรียนในพื้นที่(จังหวัดปัตตานี)ปิดการเรียนการสอน

;

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มก่อความไม่สงบที่อ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 โรงเรียนของรัฐและครูของรัฐตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง สื่อมวลชนรายงานตั้งแต่ปี 2547 มีครูและบุคคลาการทางการศึกษาเสียชีวิตกว่า 150 คน และบาดเจ็บกว่า 140 คน อีกทั้งมีการเผาโรงเรียนและโยนระเบิดใส่โรงเรียนหลายครั้ง ในระยะสองปีที่ผ่านมาไม่มีการเผาโรงเรียนจนกระทั่งเกิดเหตุอีกครั้งในปีพ.ศ. 2555 การโจมตีทหารชุดคุ้มครองครูและคุ้มครองรถนักเรียนทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงไปด้วย

;

ขอให้เขียนจดหมายเป็นภาษาไทยและอังกฤษ หรือภาษาของคุณเองเรียกร้องให้

n ให้รัฐจัดให้มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองความปลอดภัยครูในจังหวัดชายแดนใต้โดยทันที

n รัฐต้องทำให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและเหยื่อรวมทั้งญาติจะได้รับความเป็นยุติธรรม ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งการเยียวยาที่เหมาะสม

n แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีข้อท้าทายต่าง ๆมากมายเนื่องจากมีการปะทะอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิของกลุ่มก่อความไม่สงบ และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยคำนึงถึงพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

;

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 9 JANUARY 2013 TO:


Minister of Interior and Deputy Prime Minister รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรี

Chalerm Yoobamrung

Asadang Road,

Ratchabophit,
Bangkok 10200

Thailand

Fax: +662226 4371/ 2222 8866
Email:webmaster@moi.go.th, om@moi.go.th

Salutation: Dear Deputy Prime Minister

Director ผู้อำนวยการศอบต.

Southern Border Provinces Administrative Council

Tawee Sodsong,

60 Sukyang Rd., Steag, Muang, Yala, 95000 Thailand
Email: pt-112@moi.go.th, dpt-113@moi.go.th

Salutation: Dear Director

;

Minister of Foreign Affairs

Surapong Tovichakchaikul รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

Office of the Minister of Foreign Affairs,

443 Sri Ayudhya Road

Bangkok10400,

Thailand

Fax: +662 643 5318

Email: minister@mfa.go.th, permsec@mfa.go.

;

;

;

;

ขอให้ส่งสำเนาถึงนักการทูตของไทยในประเทศของคุณ และกรุณาระบุด้วยว่าส่งถึงท่านใด

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:

Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation

Please check with your section office if sending appeals after the above date

Amnesty International (AI): Urgent Action_TEACHERS AND STUDENTS TARGETED IN THAILAND

URGENT ACTION
TEACHERS AND STUDENTS TARGETED IN THAILAND
The lives of teachers and students in Thailand’s southern provinces are at risk. At least four teachers have been killed and two injured in targeted attacks by suspected insurgents since October. The most recent occurred on 22 November, when a headmistress was killed in Pattani Province.
On 22 November a headmistress died after two suspected insurgents shot her in the head and chest, 100 metres from her school. Since October 2012 at least four teachers have been killed and two wounded in attacks by suspected insurgents in which the teachers appear to have specifically been targeted. Teachers in southern Thailand went on strike on 27 November in a bid for greater state protection and to protest against insurgent violence. This has led to the closure of over 300 schools in the region.

Since violence by separatist insurgents began in Thailand’s southern provinces in January 2004, government teachers and state schools have been targets for attack. Media reports state that since 2004 suspected insurgents have killed more than 150 teachers and educational personnel; wounded more than 140 school staff; and conducted numerous arson and bomb attacks on schools. After a two year lull, arson attacks on schools restarted in 2012. Attacks carried out on military personnel providing protection to schools and school buses have also led to teacher and student casualties.

Please write immediately in English, Thai or your own language:
 Urging that effective measures are immediately implemented to protect the security of teachers and students in southern Thailand;
 Take steps to ensure that suspected perpetrators of attacks, including those with command responsibility, are brought to justice, and that the victims and their families be provided with access to truth, justice and reparations;
 Acknowledging the challenge to security forces presented by such attacks, but reminding them that they have an obligation to protect civilians from abuses by insurgents, and calling on them to ensure that any counter-insurgency measures they take fully comply with Thailand’s obligations under international human rights law and international humanitarian law.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 9 JANUARY 2013 TO:
Minister of Interior and Deputy Prime Minister
Chalerm Yoobamrung
Asadang Road,
Ratchabophit,
Bangkok 10200
Thailand
Fax: +662226 4371/ 2222 8866
Email:webmaster@moi.go.th, om@moi.go.th
Salutation: Dear Deputy Prime Minister
Director
Southern Border Provinces Administrative Council
Tawee Sodsong,
60 Sukyang Rd., Steag, Muang, Yala, 95000 Thailand
Email: pt-112@moi.go.th, dpt-113@moi.go.th
Salutation: Dear Director

Minister of Foreign Affairs
Surapong Tovichakchaikul
Office of the Minister of Foreign Affairs,
443 Sri Ayudhya Road
Bangkok 10400,
Thailand
Fax: +662 643 5318
Email: minister@mfa.go.th, permsec@mfa.go.

Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation

Please check with your section office if sending appeals after the above date.

URGENT ACTION
TEACHERS AND STUDENTS TARGETED IN THAILAND
ADDITIONAL INFORMATION
According to Deep South Watch, an organization monitoring the situation in the south, more than 5,000 people have been killed since 2004 and over 9000 injured– the majority civilians. Insurgents are increasingly targeting other civilians with no role in the conflict, and spreading terror in Thailand’s south. Religious leaders, teachers, students, children, farmers, shopkeepers and civil servants are among those who have lost their lives at the hands of suspected insurgents, either as a result of targeted killings or the indiscriminate use of force.

Name: Teachers and students in Southern Thailand
Gender m/f: Both

UA: 340/12 Index: ASA 39/004/2012 Issue Date: 28 November 2012