statement

Joint Statement: The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Joint Statement The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Thailand: Make Human Rights and Fundamental Freedoms a Reality for All Women (Bangkok, 16 August 2017) We, the Coalition of Women and LBTI Women in Thailand on… Continue reading Joint Statement: The Coalition of Women and Lesbian, Bisexual, Transgender and Intersex (LBTI) Women in Thailand on Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

statement

แถลงการณ์ร่วม: เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

แถลงการณ์ร่วม เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ประเทศไทย: สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องนำมาปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้หญิงทุกคน (กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2560) ในนามเครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำข้อแสนอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี หรือ คณะกรรมการฯ (UN Committee on Eliminations of Discriminations against Women) รับรองมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล กว่า 32 ปีที่ประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เรามีรัฐบาลมาแล้ว 14 รัฐบาล ทั้งที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมาจากการแต่งตั้งตนเอง แต่เราพบว่าความคืบหน้าในการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงก็ยังล่าช้าอยู่มากตั้งแต่มีรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของผู้หญิงก็ยากลำบากยิ่งขึ้นเนื่องจากการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่เพิ่มขึ้นและการเลือกปฏิบัติที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนรายงานตามวาระการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีตัวแทนจากรัฐบาลไทย ไปร่วมการรายงานทั้งหมด 31 ท่าน ได้ตอบคำถามต่อคณะกรรมฯ ในหลายประเด็น หลังจากนั้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เผยแพร่ ข้อคิดเห็นโดยสรุปต่อประเทศไทย (Concluding Observations) เรารู้สึกยินดีที่คณะกรรมการฯ ได้สะท้อนความเห็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ผู้หญิงในประเทศไทยต้องเผชิญและมีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อสรุปประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของผู้หญิงที่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีทางกฎหมายต่ออนุสัญญา CEDAW และเพื่อเยียวยาบรรเทาสถานการณ์ที่ร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในประเทศไทย เครือข่ายของเรามีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้   การเข้าถึงความยุติธรรมและการชดเชยเยียวยา คณะกรรมการฯ กังวลเกี่ยวกับอุปสรรคที่ผู้หญิงต้องเผชิญเมื่อต้องการเข้าถึงความยุติธรรม… Continue reading แถลงการณ์ร่วม: เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

Newsletters

Transitional Justice: Reality

ที่มา https://www.facebook.com/393950827623802/photos/a.472904389728445.1073741830.393950827623802/475032812848936/?type=3&theater เมื่อมีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง เหตุการณ์ต่างๆนั้นย่อมส่งผลกระทบกับทุกคนในสังคม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องดำเนินการคือ การค้นหาความจริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา ซึ่งการค้นหาความจริงนี้ก็มีวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเก็บข้อมูลไปเพื่ออะไร เช่นเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนั้น เพื่อชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนเเรงนั้น หรือเพื่อนำไปประเมินว่าองค์กรใดเป็นต้นเหตุเเห่งความรุนแรงและควรได้รับการปฏิรูป ทั้งนี้เราก็พอที่จะอนุมานได้ว่าการเก็บข้อมูลก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำอีกนั่นเอง ในการค้นหาความจริงนั้นมีข้อควรคำนึ่งถึงคือเมื่อมีการละเมิดรุนแรงกว้างขวาง ยาวนาน ซ้ำซ้อน ไม่มีองค์กรใดที่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากศักยภาพของผู้เก็บข้อมูล ด้านความรู้ ภาษาเทคโนโลยี ความมีอคติ สภาพเเวดล้อม หรือสภาพของสถานที่เกิดเหตุ แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้มานั้นแม้จะไม่ครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้อง และแม้ข้อมูลของสององค์กรไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งผิด ทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่นในมุมของผู้เก็บข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ จะพบว่าข้อมูลที่เก็บจึงอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ทุกกลุ่มที่ทำงานเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกฐานข้อมูลของตัวเองไว้อย่างละเอียด เช่น รายละเอียดผู้เก็บข้อมูล วันเวลา ที่เก็บ วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้เเม้ข้อมูลที่เราเก็บมานั้นจะไม่เหมือนขององค์กรอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าขอมูลของเราผิด หรือข้อมูลขององค์กรอื่นนั้นผิดแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เราควรที่จะตรวจสอบว่าจุดที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกันนั้นคือจุดไหน และทำไม่ และการเเชร์ข้อมูลระหว่างองค์กรที่ทำงานในพื้นที่เดียวกันก็จะช่วยให้ฐานข้อมูลเรากว้างและสามารถตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลของเราได้ด้วย

Events

The Railway man ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สะท้อนการเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ที่มา http://deepsouthwatch.org/node/11119 รอฮานี จือนารา นักปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   เมื่อเวลาบ่าย 3 โมงของวันที่ 6 สิงหาคม 2560 วานนี้มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มด้วยใจได้จัดกิจกรรมชวดูหนังและอภิปราย "การเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน" ที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์สันติวิธี ทนายความจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมดประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งการเสวนาพูดคุยที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายนั้น แน่นอนว่าประเด็นและมุมมองก็หลากหลายและน่าสนใจตามไปด้วย แนะนำตัวละคร The Railway man  มีใครบ้าง The Railway Man หรือมีชื่อไทยว่า แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ของอดีตทหารผ่านศึกชาวอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภาพยนตร์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2013  กำกับโดย Jonathan Teplitzky  ซึ่งประกอบด้วยนักแสดงนำคือ Colin Firth แสดงเป็น Eric Lomax ตัวเอกของเรื่องที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้ง และ  Nicole Kidman แสดงเป็น Patricia Wallac ภรรยาของ… Continue reading The Railway man ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ สะท้อนการเยียวยากับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

Newsletters

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand

(คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มด้วยใจ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย (โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ ในสมัยประชุมครั้งที่หกสิบเจ็ด ระหว่างวันที่ 3-21 กรกฎาคม 2560) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานฉบับที่ 6 และที่ 7 ของประเทศไทย (CEDAW/C/THA/6-7) ในการ ประชุมครั้งที่1504 และ 1505 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ดูCEDAW/C/SR.1504 and CEDAW/C/SR.1505 )คณะกรรมการฯ ได้ระบุประเด็นและคําถามไว้แล้วในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7 โดยมีคําตอบจากรัฐบาลไทยในเอกสาร CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1. Download ภาษาไทยที่ สรุปข้อสังเกตต่อรายงานรวมของรายงานครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ของประเทศไทย CEDAW_C_THA_CO_6-7 Thai Concluding Observation _ correction Download ภาษาอังกฤษที่ Concluding observations… Continue reading (คําแปลอย่างไม่เป็นทางการ) UN-CEDAW Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand